Arbete

Esbo arbets- och näringsbyrå hjälper kommunborna att hitta jobb och med övriga ärenden som berör arbetslivet. Vid arbets- och näringsbyrån finns en enhet som är specialiserad på tjänster för invandrare. Byrån ligger i Alberga.

Alla lediga jobb hos Esbo stad hittar du på sidan Esbo som arbetsgivare. Du kan söka ett ledigt jobb eller lämna in en intresseanmälan genom sidan.

Stadens sysselsättningstjänster hjälper arbetssökande som har svårt att hitta jobb på egen hand. Det är ofta arbets- och näringscentralerna eller stadens socialtjänster som hänvisar sina kunder till sysselsättningstjänsterna. Mer information om stadens sysselsättningstjänster hittar du hos .

Information om att arbeta i Esbohittar du på webbplatsen InfoFinland.fi på 15 olika språk. Arbete och entreprenörskap-sidan ger dig allmän information om att söka jobb, om den anställdas rättigheter, om arbetslöshetsskyddet och om att grunda ett företag i Finland.

Om du som är arbetstagare, företagare eller studerande vill ställa frågor om socialskydd eller beskattning kan du vända dig till FPA:s och Skatteförvaltningens gemensamma rådgivning.

På andra webbplatser

Nylands arbets- och näringsbyrå, Esbo
Officersgatan 3 B 
02600 ESBO
telefon 010 60 71060 eller 010 19 4452

Esbo som arbetsgivare