Flytta till Esbo

InfoFinland.fi erbjuder dig information om Esbo, om stadens rådgivningstjänster, boende, beslutsfattande och påverkningsmöjligheter, kollektivtrafik och cykelåkning samt viktiga myndigheter. Informationen finns på många språk.

På sidan Boende hittar du information om hur Esboborna bor. Du hittar bland annat statistik om bostäderna i Esbo samt information om aktuella ärenden och boendeformer. Vi har också samlat ihop ett flertal länkar som berör boende.

När du flyttar kan du använda komihåglistan för att kontrollera att du kommit ihåg allt viktigt.