Instruktioner om coronaviruset på olika språk

Uppdaterat 5.1.2021

Information om coronaviruset.

Vi har samlat korta instruktioner på olika språk om coronaviruset.

Korta instruktioner på olika språk om coronaviruset och dess effekter på olika staden verksamhet

Begränsningar och rekommendationer i huvudstadsregionen 30.11.2020–31.1.2021

 • All organiserad hobbyverksamhet avbryts inomhus och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda också utomhus.
 • Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus förbjuds.
 • Närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll. Det rekommenderas att andra privata sammankomster eller familjeträffar inte ska ordnas.
 • Alla för allmänheten öppna kundlokaler stängs. Det här innebär t.ex. alla lokaler för inomhusidrott, kulturhus, museer och ungdomslokaler i städerna. Verksamheten vid arbetarinstituten avbryts.

Coronatestning och bedömning av symtom 

 • Om du har symtom som tyder på coronasmitta, ring Esbo stads coronarådgivning på tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18, lör-sön kl. 9–15). 
 • Kontakta vid andra tidpunkter Jourhjälpen, tfn 116 117. 
 • Du kan boka tid för ett coronatest via HUS coronabot.   
 • Du kan också göra en symtombedömning (på finska, svenska och engelska) på adressen www.omaolo.fi. Via tjänsten får du anvisningar som lämpar sig för dina symtom. 
 • Alla som uppvisar symtom på coronaviruset har möjlighet att låta testa sig. Symtom på sjukdomen är feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne, diarré eller magont utan annan uppenbar orsak. 

Använd ansiktsmask 

 • i allmänna lokaler och fortskaffningsmedel, på tillställningar, på arbetsplatsen, i hobbyer, i butiken och vid tjänster på platsen

De avgiftsfria ansiktsskydden är avsedda för mindre bemedlade Esbobor som inte själva har råd att köpa ansiktsskydd. Alla andra Esbobor ska själva skaffa sina ansiktsskydd. 

Utdelning 

Esbo centrum 

 • Den Goda Vardagen rf, Brogränden 3 B, mån–fre kl. 9–13 

 • Manna Apu ry, Domsbyvägen 19, mån–fre kl. 9–13 

Esboviken 

 • Kivenkolo, Sjöstöveln 1 A, mån–fre kl. 9–11.30 och 13.30–14 

Alberga 

 • Esbo socialbyrå, Kommendörsgatan 5 C, mån–fre kl. 9−15 

 • Raitin Pysäkki, Konstapelsgatan 1 A, mån–fre kl. 10−14 

Mattby 

 • Esbo stads invandrartjänster, Fångstvägen 3, mån–fre kl. 9–15 

 • Espoon Ankkuri, Mattgårdsvägen 16 B, mån–fre kl. 9–14 

Hagalund 

 • EFS:s lokaler (Kansalaistoiminnankeskus), Köpmannavägen 6, mån–fre kl. 10–15 

Norra Esbo  

 • Servicetorget i Kalajärvi, Höstglödsängen 4, mån–tors kl. 13–15.30 

Ordna inte och delta inte i stora sammankomster 

Begränsa dina nära kontakter med andra människor. Ordna inte och delta inte i stora sammankomster. 

Anvisning för personer som förordnats i karantän i sitt hem

Hälsostationerna tar emot endast med tidsbokning

 • Du kan boka tid på Esbo stads hälsostationer i andra ärenden på tfn 09 816 34500 mån–fre kl. 7–18.

Ladda ned Coronablinkern-appen på din telefon

Appen hjälper dig att hitta människor som eventuellt har coronaviruset. Om du har blivit smittad, kan du meddela detta anonymt med appen. Appen varnar dig om du har varit nära någon som bär på smittan.

Det är tryggt att använda Coronablinkern. Coronablinkern har tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd och appen fungerar i Finland.

Du kan ladda ned den kostnadsfria appen på webbplatsen Koronavilkku.fi.

Appen kan användas på finska och svenska. (InfoFinland.fi)

Småbarnspedagogik 

Daghemmen är öppna. Man får komma till småbarnspedagogiken bara när man är frisk. Vi ber vårdnadshavarna att undvika att vistas inomhus i enheten för småbarnspedagogik, så att kontakterna ska kunna minimeras. Barnen kan tills vidare inte ta med egna leksaker till småbarnspedagogiken. 

Vi rekommenderar alla, som lämnar och  hämtar barn på dagis, att använda ansiktsmask.

Skolor och gymnasier

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier, yrkesläroanstalter) övergår till distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds bland annat studerande inom specialundervisning och studerande med intellektuell funktionsnedsättning samt studerande som behöver individuellt stöd av olika orsaker. Distansundervisningen börjar när den nya bedömningsperioden fortsätter till 31.1.2021.

Bibliotek

 • Hämtning av medier från en hylla för reserverat material och från avgränsade urvals- och temahyllor vid automaterna. 

 • Nödvändiga, snabba besök vid kundterminalerna.

 • Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.

 • Vid behov går det att få handledning och rådgivning vid betjäningsdisken.

Vid besök är det obligatoriskt med munskydd.

Servicepunkter

Esbo stad stänger tre av sina sex servicepunkter för tiden 30.11.2020–31.1.2021. Servicepunkterna som stängs är Esboviken, Alberga och Hagalund. Orsaken till detta är huvudstadsregionens aktuella begränsningar för att stävja coronapandemin. Servicepunkterna i Esbo centrum, Kalajärvi och Mattby är tills vidare öppna som vanligt.

Resande

Undvik att resa om det inte är nödvändigt. Vissa länder har lättat på sina restriktioner. Till de länderna kan du resa. Den aktuella listan finns på statsrådets webbplats

Fler anvisningar för Esbobor finns på www.esbo.fi/coronaviruset. På stadens webbplats esbo.fi finns dessutom en smartbot som kan svara på frågor om coronaviruset på över 100 språk.

Följ karantänanvisningarna

Följ anvisningarna för karantän om du väntar på att coronatestas eller väntar på resultatet av testet eller om du har exponerats för corona. Anvisning för personer som förordnats i karantän i sitt hem

Det är straffbart att bryta mot ett förordnande om karantän som utfärdats av en myndighet för smittsamma sjukdomar.

Information om coronaviruset och dess symtom på flera språk på andra webbplatser

FPA:s telefontjänst på arabiska, somaliska och ryska

Tjänsten har öppet måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.

Telefonnumren är:

 • Arabiska 020 6344 902
 • Somaliska 020 6344 905
 • Ryska 020 6344 901