Instruktioner om coronaviruset på olika språk

Vi har samlat korta instruktioner på olika språk om coronaviruset och dess effekter på olika staden verksamhet.

Korta instruktioner på olika språk om coronaviruset och dess effekter på olika staden verksamhet

Mer information för esboborna: www.esbo.fi/coronaviruset

Information från Inrikesministeriet

Smart chattbot inledde rådgivning om coronaviruset på många språk i Esbo

Den smarta chattbotten kan svara på frågor på över 100 språk. Dess språkkunskaper baserar sig på automatisk översättning från engelska. Det förekommer säkert språkfel, men målet är att översätta det centrala innehållet i varje meddelande.  

Genast i början kan den smarta chattbotten till exempel svara på sådana här frågor: 

  • Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har smittats med coronaviruset? 
  • Hur har den fria rörligheten och möten mellan människor begränsats? 
  • Av vem får till exempel seniorer och barnfamiljer hjälp i det dagliga livet under undantagstillståndet? 
  • Var kan arbetstagare som permitteras eller sägs upp eller företag som råkat i ekonomiska svårigheter få hjälp? 
  • Hur kan jag uträtta ärenden hos stadens förvaltningar under undantagstillståndet? 

Den smarta chattbotten inledde sitt jobb på de finska och engelska webbsidorna esbo.fi  17.4.2020. Till den svenska webbsidan fogas den litet senare. Den smarta chattbotten finns på sidan www.esbo.fi/coronaviruset och på sidan Instruktioner om coronaviruset på olika språk. Det fungerar också på webbplatsen www.helloespoo.fi. Den smarta chattbotten jobbar till en början på prov i två månader. 

Restaurangerna stänger i hela landet till slutet av maj

Annan information på flera språk om coronavirussituationen

FPA:s telefontjänst på arabiska, somaliska och ryska öppnas på nytt i undantagsläget

FPA öppnade telefontjänsten på arabiska, somaliska och ryska för att komplettera FPA:s andra tjänster i situationer där kunden inte kan sköta sina ärenden på svenska, finska eller engelska.

Den riksomfattande telefontjänsten är öppen på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.

Servicenumren är:

  • arabiska 020 6344 902
  • somaliska 020 6344 905
  • ryska 020 6344 901