Instruktioner om coronaviruset på olika språk

Uppdaterat 7.7.2021

Vi har samlat korta instruktioner på olika språk om coronaviruset.

Korta instruktioner på olika språk om coronaviruset och dess effekter på olika staden verksamhet

På den här sidan:

Visa hänsyn i coronatider

 • Tvätta händerna ofta. Tvätta händerna med tvål och/eller handsprit. 
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i ärmen.   
 • Rör dig inte bland andra människor om du ens har lindriga symtom.
 • Undvik trängsel och håll avstånd till andra. Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd (1–2 m).
 • Undvik att röra dig i allmänna lokaler och undvik onödig kontakt med ytor (t.ex. räcken) utanför hemmet. Smittan sprids lätt på platser där det rör sig många människor.

Fler anvisningar för Esbobor finns på www.esbo.fi/coronaviruset. På stadens webbplats esbo.fi finns dessutom en smartbot som kan svara på frågor om coronaviruset på över 100 språk.

Tillbaka upp.

Coronavaccinering  i  Esbo  

Om du står i tur, kan du boka en tid för vaccination. För var och en som ska vaccineras bokas en egen tid, men man kan få på varandra följande tider för personer från samma hushåll. 

Tidsbokning för vaccinationerna

 • Boka tid i tidsbokningstjänsten på webben på adressen coronavaccinbokning.fi 
 • Om du vill sköta ärendet per telefon, ring vårt tidsbokningsnummer tfn 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18).    

Vi ger tider endast åt dem som står i tur att vaccineras. 

I Esbo finns för närvarande fyra vaccinationsplatser: 

 • Hagalunds hälsostation (adress Flitarvägen 2) 
 • Köpcentret Iso Omena, 2 vån. (adress: Finnviksvägen 1) 
 • Fågelberga (adress: Grindbergsgatan 3) 
 • Vaccinationsplats på Metroarenan (adress: Idrottsparksvägen 3) 

Du kan komma till coronavaccinationsstället i Iso Omena för att få din första dos av coronavaccinet utan tidsbokning på vardagar kl. 9.30–11.30 och kl. 12.15–14.00. Alla Esbobor som är 16 år eller äldre kan få vaccinet, det vill säga personer som är födda år 2005 eller tidigare, samt 12–15-åringar som hör till riskgrupp 1 eller 2 enligt Institutets för hälsa och välfärd definition. Du får samtidigt en tid för påfyllnadsdosen.

Observera att du endast får den första vaccindosen utan tidsbokning. Vi ger inga påfyllnadsdoser utan tidsbokning. Antalet vacciner som ges per dag varierar.

Läs mer om vaccinationsordning på esbo.fi/coronavaccinering.

Använd ansiktsmask 

 • i allmänna lokaler och fortskaffningsmedel, på tillställningar, på arbetsplatsen, i hobbyer, i butiken och vid tjänster på platsen

De avgiftsfria ansiktsskydden är avsedda för mindre bemedlade Esbobor som inte själva har råd att köpa ansiktsskydd. Alla andra Esbobor ska själva skaffa sina ansiktsskydd. 

Utdelning 

Esbo centrum 

 • Den Goda Vardagen rf, Brogränden 3 B, mån–fre kl. 9–13 

 • Manna Apu ry, Domsbyvägen 19, mån–fre kl. 9–13 

Esboviken 

 • Kivenkolo, Sjöstöveln 1 A, mån–fre kl. 9–11.30 och 13.30–14 

Alberga 

 • Esbo socialbyrå, Kommendörsgatan 5 C, mån–fre kl. 9−15 

 • Raitin Pysäkki, Konstapelsgatan 1 A, mån–fre kl. 10−14 

Mattby 

 • Esbo stads invandrartjänster, Fångstvägen 3, mån–fre kl. 9–15 

 • Espoon Ankkuri, Mattgårdsvägen 16 B, mån–fre kl. 9–14 

Hagalund 

 • EFS:s lokaler (Kansalaistoiminnankeskus), Köpmannavägen 6, mån–fre kl. 10–15 

Norra Esbo  

 • Servicetorget i Kalajärvi, Höstglödsängen 4, mån–tors kl. 13–15.30

Tillbaka upp.

Coronatestning och bedömning av symtom

 • Om du har symtom som tyder på coronasmitta, ring Esbo stads coronarådgivning på tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18, lör-sön kl. 9–15). 

 • Kontakta vid andra tidpunkter Jourhjälpen, tfn 116 117. 

 • Du kan boka tid för ett coronatest via HUS coronabot.   

 • Du kan också göra en symtombedömning (på finska, svenska och engelska) på adressen www.omaolo.fi. Via tjänsten får du anvisningar som lämpar sig för dina symtom. 

 • Alla som uppvisar symtom på coronaviruset har möjlighet att låta testa sig. Symtom på sjukdomen är feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne, diarré eller magont utan annan uppenbar orsak. 

Tillbaka upp.

Hälsostationerna tar emot endast med tidsbokning

 • Du kan boka tid på Esbo stads hälsostationer i andra ärenden på tfn 09 816 34500 mån–fre kl. 7–18.

Tillbaka upp.

Ladda ned Coronablinkern-appen på din telefon

Appen hjälper dig att hitta människor som eventuellt har coronaviruset. Om du har blivit smittad, kan du meddela detta anonymt med appen. Appen varnar dig om du har varit nära någon som bär på smittan.

Det är tryggt att använda Coronablinkern. Coronablinkern har tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd och appen fungerar i Finland.

Du kan ladda ned den kostnadsfria appen på webbplatsen Koronavilkku.fi.

Appen kan användas på finska och svenska. (InfoFinland.fi)

Tillbaka upp.

Småbarnspedagogik 

Daghemmen är öppna. Man får komma till småbarnspedagogiken bara när man är frisk. Vi ber vårdnadshavarna att undvika att vistas inomhus i enheten för småbarnspedagogik, så att kontakterna ska kunna minimeras. Barnen kan tills vidare inte ta med egna leksaker till småbarnspedagogiken. 

Vi rekommenderar alla, som lämnar och  hämtar barn på dagis, att använda ansiktsmask.

Tillbaka upp.

Skolor och gymnasier

Andra stadiet övergick fullständigt till närundervisning från och med 3.5.2021.

Tillbaka upp.

Resande

Undvik att resa om det inte är nödvändigt. Vissa länder har lättat på sina restriktioner. Till de länderna kan du resa. Den aktuella listan finns på statsrådets webbplats.

Tänker du resa till Finland? FINENTRY-tjänsten berättar om du behöver coronavirustest och hur du bokar tid till testningen. Gå till adressen finentry.fi.

Tillbaka upp.

Följ karantänanvisningarna

Följ anvisningarna för karantän om du väntar på att coronatestas eller väntar på resultatet av testet eller om du har exponerats för corona. Anvisning för personer som förordnats i karantän i sitt hem

Det är straffbart att bryta mot ett förordnande om karantän som utfärdats av en myndighet för smittsamma sjukdomar.

Anvisning för personer som förordnats i karantän i sitt hem

Tillbaka upp.

Information om coronaviruset och dess symtom på flera språk på andra webbplatser

Tillbaka upp.