Programmet för kulturell mångfald

Programmet för kulturell mångfald 2014–2017

Fullmäktige i Esbo godkände ett nytt program för kulturell mångfald för åren 2014–2017 under sitt sammanträde 14.4.2014. Syftet med programmet är att säkerställa att invånare med invandrarbakgrund är likställda med andra invånare.

I Esbo pågår fem förvaltningsövergripande utvecklingsprogram. Genom dem försöker staden hitta lösningar på sina största problem. Samtliga utvecklingsprogram tar upp invandrare eller kulturell mångfald. Den första delen i programmet för kulturell mångfald är ett sammandrag av dessa. Del två innehåller mål och riktlinjer som inte ingår i något av utvecklingsprogrammen.

Programmet följs upp bland annat av delegationen för mångkulturella frågor. Delegationen är ett samarbetsorgan för invandrare, organisationer, myndigheter och stadens beslutsfattare.