Undervisning i svenska och finska

Du kan studera svenska eller finska på olika håll i Esbo, både under dagstid och under kvällstid. Undervisningen ordnas av bland andra arbetarinstitutet och olika föreningar. Undervisningen ordnas bland annat i invånarlokaler, bibliotek och skolor. Den kan ordnas i form av en kurs, en diskussionsgrupp eller en lekstund för föräldrar och barn. I en del grupper kan småbarn följa med sina föräldrar. Ibland kan föräldrarna lämna barnen i en lokal i närheten av kurslokalen. Om du söker jobb kan du få delta i en kurs i finska genom arbets- och näringsbyrån.

Hitta en kurs

Du kan leta efter en lämplig kurs i svenska eller finska i Esbo, Helsingfors, Grankulla eller Vanda på webbplatsen Finnishcourses.fi. Kurserna är öppna för alla vuxna. Du kan leta efter kurser på finska, engelska eller ryska.

Arbetarinstitutet

Esbo Arbetarinstitutet ordnar språkkurser i finska och svenska. Alla personer över 16 år är välkomna att delta i kurserna. Vi ordnar också familjekurser för föräldrar och barn. På kurserna kan du öva dig att tala svenska eller finska och lära känna Esbobor. Vi ordnar också engelskspråkiga kurser i olika ämnen.  

Övriga grupper

I Esbo centrum: Entressebiblioteket  (Brogatan 11)
Ytterligare information: Sirpa Aaltonen tfn 050 327 6846. 

I Alberga:  Alberga kyrkan (Grindbergsgatan 2)
Ytterligare information: Marja Paukku, mpaukku@hotmail.com

I Esboviken: Esbovikens kyrka  (Skeppargatan 8)
Ytterligare information: Kaija Heikkilä, kaija.heikkila@hotmail.com

I Esboviken: Sökö kapell (Sökögränden 3)
Ytterligare information: Arja Yli-Hemmo, arjaylihemmo@gmail.com

I Esbo centrum: Trapesa (Kyrkträskvägen 1)

I Esboviken: Invånarlokalen Kivenkolo (Sjöstöveln 1 A)