Ministerdelegation från Malta besökte Mattlidens skola

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16.12.2016 kl. 8.46

Finland och Malta har vid första anblick inte särdeles mycket gemensamt: länderna befinner sig geografiskt på varsin ända av EU och både klimatet och växtligheten skiljer sig som natt och dag. Till storleken är Malta ungefär lika stort som Esbo och rymmer en befolkning på drygt 420 000 - alltså ungefär 120 000 fler än Finlands svenskspråkiga befolkning.

Men trots skillnader i läge, befolkningsmängd och areal är ländernas tvåspråkighet något som vi har gemensamt med malteserna. Detta var också ett av de huvudsakliga teman under den maltesiska undervisningsministern Evarist Bartolos besök i Mattliden den 13.12.2016.

Tvåspråkighet och lucia

Diskussionerna om tvåspråkighet var en viktig del av Mattlidenbesöket. Maltas officiella språk är maltesiska och engelska och så gott som hela befolkningen talar båda.

Ministerdelegationen bekantade sig med skolans utrymmen och språkfrågor i både skolvardagen och på allmänt plan väckte stort intresse bland delegationens medlemmar. Speciellt imponerade var delegationen över språkundervisningen i skolorna och att finländska barn redan i tidig ålder lär sig förutom de båda inhemska även ett främmande språk.

Eftersom besöket inföll på luciadagen hade ministerdelegationen möjlighet att bekanta sig med en av de mest kända finlandssvenska traditionerna. Luciaföljet som bestod av årskurs fyra var ett uppskattat inslag, och Luciatraditionen också något som några av delegationsmedlemmarna kände igen.

Mattlidens skolas tf. biträdande rektor Tove Forsén tillsammans med några av delegationsmedlemmar i förskolans utrymmen.

Digitalisering, pekplattor och en finländsk skollunch

Under ledning av klasslärare Kerstin Aspelin fick delegationen bekanta sig med hur digitala medel används i skolvardagen. Videor som eleverna gjort presenterade moderna sätt för inlärning, men också frågor kring ifall till exempel pekplattor används i all undervisning. Aspelin poängterade ändå att digitala medel och pekplattor inte är ett självändamål, men ett välkommet inslag alltid då det har en funktion.

Kerstin Aspelin berättade om digitala medel i skolvardagen.

Som en del av besöket i Mattliden hade ministerdelegationen möjligheten att få smaka på finländsk skollunch. På luciadagen råkade det vara pastalåda med sallad som serverades. Hur smakade det då?

- Gott! Det är imponerande att ni klarar av att servera detta varje dag till en så stor mängd elever, ansåg minister Bartolo.

Efter Mattliden besökte ministerdelegationen även Kaitaan koulu, där gästerna bekantade sig med specialundervisning och mångkulturella frågor.

Till delegationen hörde även Alfred Vella, rektor för University of Malta, Vince Maione, vicerektor för Malta College of Arts, Science and Technology, Martin Borg, direktör för University of Malta, Francis Fabri, generaldirektör för Maltas undervisnings- och arbetsministerium samt Michael Zammit Tabona, Maltas ambassadör i Finland.