Välkommen med i kampanjen Cities4Europe (Städer för Europa)!

Hurdant är ditt Europa 2030? I vilken riktning bör samarbetet och integrationen i Europa utvecklas? Hurdan roll har städerna och stadsborna? Eurocities är ett nätverk som består av 140 europeiska städer. Esbo stad och dess olika sektorer deltar aktivt i nätverket. I maj 2018 lanserar Eurocities kampanjen Cities4Europe (Städer för Europa) med syfte att engagera stadsborna att definiera Europas framtid och aktivera diskussionen inför Europaparlamentsvalet 2019. Kampanjen syftar också till att fästa uppmärksamhet vid det europeiska samarbetets betydelse för städerna och stadsborna. Kampanjen kan följas runtom i Europa på webbplatsen cities4europe.eurocities.eu

Esbo och de andra städerna i huvudstadsregionen deltar i kampanjen. Vi bjuder in stadens personal, invånare och intressenter, såsom högskolorna och organisationerna. Du kan delta på flera olika sätt:

  • Berätta hur ditt Europa 2030 ser ut. Eurocities samlar in européers tankar i form av postkort. På kortet fortsätter du meningen My Europa in 2030 will ... (Mitt Europa 2030 kommer att ...) på svenska, finska, engelska eller något annat europeiskt språk. De insamlade postkorten överlämnas till representanter för EU-institutioner vid Eurocities årsmöte. Du kan skriva din åsikt på det tryckta kortet i biblioteken i Esbo i maj. Kortet finns också på adressen cities4europe.eurocities.eu/eu-campaign/material/EUROCITIES_Cities4Europe-Postcard-web.pdf.  

  • Skriv en blogg. Hur märks den europeiska dimensionen i ditt arbete eller din vardag? Hurdant samarbete, reglering eller möjligheter erbjuder Europa i din bransch? Vi publicerar bloggarna på stadens webbplats esbo.fi. I bloggen är det lätt att konkret och begripligt berätta vad den europeiska integrationen innebär i praktiken. Skicka bloggen per e-post till hanna.eskelinen (at) esbo.fi. Bloggar publiceras under hela året.

  • Sprid goda erfarenheter av att engagera invånarna i Esbo. Kampanjen vill sprida goda erfarenheter av att engagera invånarna i hela Europa. Vad vill vi dela med oss från Esbo? Hur engagerar vi Esbobor, hur bygger vi samhället tillsammans? Exempel på god praxis kan skickas per e-post till milla.ovaska (at) esbo.fi för att publiceras på webbplatsen Cities4Europe.

  • Ordna en tillställning. Vad betyder det europeiska samarbetet för din arbetsplats? Hur skulle ni kunna engagera en bredare grupp i diskussionen om Europa i er bransch och sprida information om samarbetsmöjligheter? Hur får vi stadsborna med i diskussionen? T.ex. Esbo stads ungdomstjänster ordnar gärna evenemang och diskussionsmöten där unga diskuterar Europas betydelse och framtid ur sin synvinkel. Sådana tillställningar kan meddelas per e-post till milla.ovaska (at) esbo.fi för att publiceras på kampanjens webbplats.

Cities4Europe kampanjen