Nätverk

Esbo stad är en aktiv medlem i flera internationella nätverk. Nätverken möjliggör utbyte av information och erfarenheter så att staden kan utveckla sina tjänster och personalens kunnande. Dessutom strävar nätverken efter att påverka beslut som är viktiga för städerna, bland annat inom EU, och efter att stärka den lokala administrationens viktiga roll i samhället.

Vänorter

Esbo stad har etablerade relationer till sina vänorter i Norden, Ryssland, Kina, Estland, USA och Ungern. Via vänskapsrelationerna främjas samförstånd och samarbete. Stadens invånare och personal utbyter idéer och erfarenheter samt bekantar sig med vänorterna. Särskilt kultur- och undervisningsfrågor är viktiga i samarbetet med vänorterna.

År 1998 undertecknade Esbo och Shanghai ett partnerskapsavtal och ett år senare gjorde städerna sitt första samförståndsavtal. Enligt det aktuella samförståndsavtalet för 2010–2015 samarbetar städerna inom vetenskap och teknologi, universitetssamarbete och genom att utbyta framgångsrika förfaringssätt.

Vänortssamarbete mellan Esbo och Shanghai

Esbos vänortssamarbete är mest aktivt med Shanghai. Vänortssamarbetet mellan Esbo och Shanghai har pågått i över 20 år och ger resultat på bred front inom det finländska näringslivet. Betydelsen av samarbetet mellan städerna ligger särskilt i att möjliggöra interaktion, att öppna dörrar, att lära sig och i utmaningarna kring hållbar utveckling. Höjdpunkter i det långsiktiga samarbetet har varit till exempel gymnasiernas samarbetsskolor, samarbetet mellan universitet och högskolor och företagens kontakter.

På konferensen China International Friendship Cities 2018 belönade Shanghai Esbo som årets vänort. Tidigare har bland annat Osaka, Montreal, Rotterdam, San Francisco och Hamburg fått erkännandet.

Samarbetet bygger på viljeförklaringen Memorandum of Understanding. Det första MoU-avtalet undertecknades år 1999. Det nuvarande avtalet gällde till år 2019. I det definieras olika teman för samarbetet:

  1. innovationer och utveckling
  2. affärsverksamhet, handel och investeringar
  3. utbildning
  4. kultur
  5. turism och konferenser
  6. hållbar utveckling
  7. hälsa, välfärd och äldreomsorg

I Esbos gymnasier kan de studerande internationaliseras på många sätt, och ett sätt är att delta i Shanghai-samarbetet. Alla gymnasier i Esbo har sedan 2016 en samarbetsskola i Esbos vänort Shanghai.

Esbos vänorter:

Esztergom, Ungern
Gattjina, Ryssland
Irving, USA
Kongsberg, Norge
Kristianstad, Sverige
Køge, Danmark
Nõmme, Estland
Shanghai, Kina
Skagafjörður, Island
Sotji, Ryssland