Kartor över Esbo och huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens servicekarta
Huvudstadsregionens servicekarta uppger vilka offentliga tjänster som erbjuds i Esbo och i huvudstadsregionen och hur de kan nås. Kartan fungerar också med mobiltelefon. En version med hög kontrast har tagits fram för svagsynta personer. Kartan kan också användas med terminalutrustning för synskadade.

Esbos karttjänst
Guidekarta, ortofoto, fastighetskarta samt stadens tjänster (bl.a. snedbilder), jordarter, detaljplaner, skidspår och naturstigar.

HelsingforsRegionen.fi
På webbsidan bland annat en guidekarta över huvudstadsregionen och Helsingforsregionens resplan.

Reseplaneraren

Tidtabeller och rutter också på HRTs webbsida och närtrafikens tidtabeller på VRs webbsida.