Esbo stads publikationer

 

Hela stadens publikationer

 

Personal-, års- och ekonomiberättelser

Esbo stad har inte publicerat separata berättelser sedan 2017.

Personalberättelserna (henkilöstökertomus på finska) och ekonomiberättelserna (talous på finska) innehåller en sammanfattning på svenska.

  • Hetkiä Espoosta 2020 delades ut i alla hem i Esbo mellan Espoo Esbo -informationstidningen i mars 2021. Bilagan innehåller en sammanfattning på svenska.
 

Idrottstjänsterna

Webbtidningen Ylös ja ulos Espooseen! om friluftsliv, även som pdf.

De nyaste numren av webbtidningen Espoo liikkuu.

 

Resenärer

 

Kultur

 

Kommunikation och marknadsföring

Esbo stads grafiska anvisningar finns på sidan Fotografier och logotyper. Praktiska råd om kommunikation finns i Viestinnän käsikirja som på ett handgripligt sätt berättar hur stadens anställda ska kommunicera.

 

Publikationer om natur och miljö

Miljöcentralen publicerar årligen flera publikationer om naturskydd och miljöns tillstånd i Esbo. Det finns två olika publikationsserier: Miljönämndens publikationer och Miljöcentralens publikationer.

Som en del av serierna publiceras regelbundet material om miljöns tillstånd i Esbo och om hur miljöfrågorna utvecklats.

Publikationer skrivs också tillsammans med andra aktörer.

 

Förskolornas, skolornas och gymnasiernas broschyrer

Rättvis handel i Esbo har i tillsammans med Rättvis handel tagit fram materialet Chokladresan för förskolebarn och elever i de lägre årskurserna. Skolor och daghem i Esbo samt föreningar och församlingar med verksamhet i staden kan beställa tryckta material, men de kan också laddas ner på webben.

 

Bildningssektorn

 

Social- och hälsovårdssektorn

 

Teknik- och miljösektorn

 

Statistik och utredningar