Esbo stads publikationer

Hela stadens publikationer

Personalberättelsen, årsredovisningen och ekonomiberättelsen

Esbo stad har inte publicerat separata berättelser sedan 2017. Varje års personalberättelse (henkilöstökertomus på finska) och ekonomiberättelse (talous på finska) innehåller en sammanfattning på svenska.

Idrottstjänsterna

Webbtidningen Ylös ja ulos Espooseen! om friluftsliv, även som pdf.

Webbtidningen Kimpassa kuntoon 2014–2015 om den ledda motionens kurser, även som pdf.

De nyaste numren av webbtidningen Espoo liikkuu.

Idrottstjästernas årsberättelse (pdf)

Resenärer

Visit Espoo 2017
Espoo Guide 2015 - Upplevelser i Esbo

Kultur

Verksamhetsberättelse 2016
KulturEsbo 2030 (webbtidning) 
Kaikukortti broschyr
Kulturkompis broschyr
Verksamhetsberättelse 2015 

Kommunikation och marknadsföring

Esbo stads grafiska anvisningar finns på sidan Fotografier och logotyper. Praktiska råd om kommunikation finns i Viestinnän käsikirja som på ett handgripligt sätt berättar hur stadens anställda ska kommunicera.

Publikationer om natur och miljö

Miljöcentralen publicerar årligen flera publikationer om naturskydd och miljöns tillstånd i Esbo. Det finns två olika publikationsserier: Miljönämndens publikationer och Miljöcentralens publikationer.

Som en del av serierna publiceras regelbundet material om miljöns tillstånd i Esbo och om hur miljöfrågorna utvecklats.

Publikationer skrivs också tillsammans med andra aktörer.

Skolornas och gymnasiernas broschyrer

Grundskolornas broschyrer.

Rättvis handel i Esbo har i tillsammans med Rättvis handel tagit fram materialet Chokladresan för förskolebarn och elever i de lägre årskurserna. Skolor och daghem i Esbo samt föreningar och församlingar med verksamhet i staden kan beställa tryckta material, men de kan också laddas ner på webben.

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsberättelse 2013

Seniorguiden

Äldreboende i Esbo

Publikationer för seniorer (längst ner på sidan med länkar)

Teknik- och miljösektorn

Planläggningscentralens publikationer

Tekniska centralens publikationer

Statistik och utredningar

Publikationer om statistik och utredningar

Ungdomstjänsterna

Ungdomstjänsternas publikationer och verksamhetsmodeller

Esbo kundtjänst

Esbo kundtjänst broschyr (pdf, 1308 Kt)