Tidningen Espoo Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Espoo Esbo är en informationstidning för Esbobor. 

Tidningen innehåller artiklar på finska och svenska och den delas ut fyra gånger per år till alla hushåll i Esbo.

Esbotidningen på webben

Tidningen publiceras på engelska: Espoo Magazine

Chefredaktör för tidningen är stadens kommunikationsdirektör Satu Tyry-Salo.

2021 utkommer tidningen: 6.3.,29.5.,21.8. och 27.11.

Tidningens ISSN-nummer är 1798-8438 (den tryckta tidningen).
Den engelska webbtidningens ISSN-nummer är 1798-8446 och
den tvåspråkiga webbtidningens ISSN-nummer är 1798-8454.

Tipsa om en artikel

espoolehti@omnipress.fi

Respons på utdelningen