Boende, byggnader och byggande

Statistik om boende, byggnads- och bostadsbestånd samt byggande och bostadsproduktion i Esbo.

Den sammanlagda våningsytan för byggnaderna i Esbo är över 16,5 miljoner kvadratmeter. Av detta finns två tredjedelar bostadshus och en tiondel i kontorsbyggnader. De två följande grupperna på listan är undervisnings- och affärsbyggnader.

Information om Familjer och hushåll

Aktuella publikationer om ämnet hittar du på de finska sidorna.