Sjuklighetsindex

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Folkpensionsanstalten och Esbo stad har sammanställt ett sjuklighetsindex för Esbos delområden. Genom indexet kan man jämföra sjukligheten i Esbo med andra kommuner i Finland och granska på vilka områden i Esbo invånarna är mest sjuka.

Sjuklighetsindexet beräknas som ett summaindex för mortaliteten, antalet sjukpensioner och antalet personer som är berättigade till specialersatta läkemedel. Enligt indexet är invånarna inom alla delområden i Esbo friskare än i hela landet i genomsnitt. Sjukligheten varierade ändå mycket mellan olika delområden.

Upplysningar:
Esbo stad, Minna Joensuu, tfn 043 827 3386