Kvartalspublikationen Eetvartti

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Eetvartti – en översikt av omvärlden fyra gånger om året

Den viktigaste, uppdaterade informationen om Esbo stads omvärld publiceras i Eetvartti med tre månaders mellanrum.

• Bygg- och bostadsproduktion
• Sysselsättning och arbetslöshet
• Befolkningsförändringar

Dessutom innehåller Eetvartti artiklar och nyheter om forskning och utveckling inom Esbo stad.

Muutoksen mittarit ruotsiksi

Eetvarttis redaktion:
Faktachef Petri Lintunen, Koncernförvaltningen (chefredaktör)
Stf. forskningsdirektör Minna Joensuu, Koncernförvaltningen
Forskningssekreterare Sirpa Nykänen, Koncernförvaltningen (layout)
Specialplanerare Annika Latva-Äijö, Bildningssektorn
Statistikplanerare Tanja Järvinen, Social- och hälsovårdssektorn
Planerare Aki Välimäki, Teknik- och miljösektorn
Miljösakkunnig Marika Rönnberg, Teknik- och miljösektorn