Sysselsättning, arbetslöshet och näringar

Här hittar du information om sysselsättning, arbetsplatser och näringsgrenar i Esbo

• arbetskraften, som omfattar de sysselsatta och de arbetslösa
• arbetsplatser, branscher och läge
• kommuner där anställda i Esbo bor
• kommuner där Esbobor arbetar

Aktuell statistik och tidsserier hittar du i den statistiska databasen Aluesarjat, som är en gemensam databasservice för Helsingfors, Esbo, Vanda, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Nylands förbund.

Information om sysselsättning och arbetslöshet publiceras fyra gånger i året i Kvartalspublikationen Eetvartti.

Aktuella publikationer om ämnet hittar du på de finska sidorna.