Arbetslösheten månadsvis

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

I mars ökade antalet arbetslösa arbetssökande

I slutet av mars 2021 fanns sammanlagt 17 501 arbetslösa i Esbo. Andelen arbetslösa av arbetskraften var 11,7 procent. Andelen arbetslösa av arbetskraften i hela landet var 12,6 procent. Arbetslösa under 25 år fanns 1730 och över 50 år gamla 5752 personer. Sammanlagt 46 procent av de arbetslösa var kvinnor. Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa utan avbrott i ett år) var 6175 personer, d.v.s. 35,3 procent av de arbetslösa. Esbos arbets- och näringsbyrå hade 2965 lediga jobb.

I Esbo antalet arbetslösa var 20,8% (3015 personer) högre och andelen arbetslösa av arbetskraften var 2,0 procentenheter högre än ett år tidigare. I hela landet antalet arbetslösa var 7,3 % högre än för ett år sedan. I Esbo antalet arbetslösa under 25 år var 9,2 %  (146 personer) högre som året innan. Antalet långtidsarbetslösa var 76,1 % (2669 personer) högre än året innan. Det fanns 19 % (469) flera lediga jobb än ett år tidigare.

Uppgifter om arbetslöshet samlas in en gång i månaden från Statistikcentralen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt Arbets- och näringsministeriet. 
 
Våra uppgifter om arbetslösheten i Esbo grundar sig på Arbets- och näringsministeriets material.

En översikt av sysselsättningen och arbetslösheten i Esbo, som grundar sig på uppgifter från Statistikcentralen, publiceras fyra gånger om året i Kvartalspublikationen Eetvartti.