Näringsgrenar och företag

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Helsingforsregionens miljötjänster HRM upprätthåller tillsammans med kommunerna i huvudstadsregionen ett material över arbetsställen i huvudstadsregionen, som innehåller uppgifter om företag, offentliga samfund, enskilda näringsidkare och deras verksamhetsställen. På basis av materialet skapas företagsrapporter och -översikter om företagsverksamheten i huvudstadsregionen.

HRM ger årligen ut en företagsöversikt som innehåller aktuell statistik om företagsverksamheten i huvudstadsregionen. Översikten görs upp enligt de senaste uppgifterna om företags- och arbetsställen.

Både företagsöversikterna och -rapporterna publiceras av HRM och kan laddas ner på HRM:a webbplats.

I den statistiska databasen Aluesarjat finns uppgifter om arbetsplatser enligt bransch. Aluesarjat är en gemensam databasservice för Helsingfors, Esbo, Vanda, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Nylands förbund.

Till Aluesarjat