Tjänster

I Stads- och kommunserviceenkäten får invånarna säga sin åsikt om de kommunala tjänsterna. Undersökningen har gjorts sedan 1983 med några års intervall.
 
Aktuella publikationer om ämnet hittar du på de finska sidorna.