Tjänster och välfärd

uppdaterat 24.9.2020

I Stads- och kommunserviceenkäten får invånarna säga sin åsikt om de kommunala tjänsterna. Undersökningen har gjorts sedan 1983 med några års intervall.

En kommun ska bevaka kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt de åtgärder som sätts in för att svara mot kommuninvånarnas välfärdsbehov. Rapportering om hälsa och välfärd är en del av kommunens strategiska planering, genomförande och bedömning av verksamhet och ekonomi. I Esbo görs i enlighet med 12 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) en omfattande välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod och en mindre rapport om hälsa och välfärd under mellanåren.

Kontaktuppgifter

Specialsakkunnig Minna Joensuu
tfn 043 827 3386
minna.joensuu@espoo.fi

Forskning och statistik
tieto@espoo.fi