Invånardelegationer

Stadsfullmäktiges förhandlingskommitté tar emot invånardelegationer som vill påverka i aktuella frågor.


Stadsfullmäktiges förhandlingskommitté består av fullmäktigegruppernas ordförande. I mötena deltar också stadsfullmäktiges och stadsstyrelsen presidier samt stadsdirektören och sektordirektörerna.

Förhandlingskommittén tar upp aktuella frågor som fullmäktige ska besluta om och tar ställning till större planerade projekt. Förhandlingskommittén sammanträder kl. 17.30 måndagen före fullmäktiges möte och kl. 16 samma dag som fullmäktige håller möte.

Kontakta

Fullmäktiges sekreterare Jouni Majuri, tfn 09-816 223 89, valtuustonsihteeri@espoo.fi eller förhandlingskommitténs ordförande.

Förhandlingskommittén tar emot delegationer endast måndagen veckan före ett fullmäktigemöte.