Val

Du kan påverka politiska beslut och sammansättningen av kommunala och statliga organ genom att rösta vid val och folkomröstningar.

Finlands valsystem är en kombination av person- och partival där man med ett nummer röstar på både person och parti. I Finland förrättas fyra allmänna val: kommunalval, riksdagsval, europaparlamentsval och presidentval. 

De i kommunalvalet den 9.4.2017 valda 75 ledamöter inledde sin verksamhetsperiod den 1.6.2017. Information om partiernas platsfördelning och fullmäktigeledamöter finns på sidan Stadsfullmäktige.

Hela landets valresultat finns på www.vaalit.fi