Kommunalvalet 2021

Vid kommunalvalet väljs 75 fullmäktigeledamöter i Esbo stadsfullmäktige för fyra år. Fullmäktige beslutar om stadens viktigaste ekonomiska frågor och om hur stadsförvaltningen ska organiseras. Fullmäktige utser ledamöterna i stadens organ, t.ex. stadsstyrelsen och nämnderna, och tillsätter de viktigaste tjänsterna. Invånarna kan påverka beslutfattandet genom att rösta i kommunalval.