Kontaktuppgifter

Centralvalnämden i Esbo stad
PB 12
02070 Esbo stad

Tel: 043 824 8756, 040 505 9395
E-post: vaalit(at)esbo.fi