Röstning på valdagen

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13. juni 2021.

Röstningsområden och röstningsställen i Esbo på valdagen

Esbo stad är indelad i 71 röstningsområden. Röstningsställena är öppna på valdagen kl. 9.00–20.00.

När du kommer för att rösta, ta med dig ett identitetsbevis och meddelandet om rösträtt som du fått hem per post. På grund av coronapandemin ber vi att du också tar med dig egen penna, antingen blyerts- eller kulspetspenna.

1. Morby
Lagstads skola, Esbogatan 7

2. Jofs-Kirstibrinken
Kirstin koulu, Kirstivägen 11

3. Domsby
Tuomarilan koulu, tillfälliga lokaler, Kirstivägen 11

4. Noux-Nupurböle
Karhusuon koulu, Björnängsgränden 3

5. Bemböle-Gunnars
Järvenperän koulu, Aurorabacken 1

6. Kurängen-Ymmersta
Ymmerstan koulu, Korshagavägen 5

7. Sockberget-Kirstibacken
Kirstin koulu, Kirstivägen 11

8. Suna
Sunan koulu, Skvatterbäcksvägen 10

9. Kyrkträsk
Kirkkojärven koulu, Hembyvägen 6

10. Köklax-Esbogård
Kauklahden koulu, Hansaberget 2

11. Kurtby
Vanttilan koulu, Nissvägen 2

12. Bastvik
Saunalahden koulu, Brinkesvägen 1

13. Stadsberget
Kirkkojärven koulu, Hembyvägen 6

20. Kalajärvi
Servicetorget i Kalajärvi, Höstglödsängen 4

22. Nipert
Juvanpuiston koulu, Juvabäcken 2

23. Träskända
Järvenperän koulu, Aurorabacken 1

29. Boställsbacken-Vermo
Postipuun koulu, Krutgränden 2

30. Bredvik
Perkkaanpuiston koulu, Löjtnantsgränden 2 C

31. Norra Alberga
Lintulaakson koulu, Fågelvägen 13

32. Mäkkylä
Boställsskolan, Mäkkylägränden 3 A

33. Fågelberga
Lintumetsän koulu, Fågelskogsvägen 10

34. Vallberget
Lintulaakson koulu, Fågelvägen 13

35. Bergans
Perkkaanpuiston koulu, Löjtnantsgränden 2 C

36. Kiloparken
Kilonpuiston koulu, Kiloparken 5

37. Lansa-Smedsby
Kilon koulu, Aspelinsvägen 3 B

38. Karabacka
Rastaalan koulu, Fiskgjusgatan 4

39. Trastparken
Rastaalan koulu, Fiskgjusgatan 4

40. Jupper
Jupperin koulu, tillfälliga lokaler, Sveinsgatan 24

41. Källstrand
Lähderannan koulu, Källådern 4

42. Södra Alberga
Ruusutorpan koulu, Albergagatan 24

43. Gröndal
Viherlaakson koulu, Gästgivarstråket 1–3

44. Säteri
Ruusutorpan koulu, Albergagatan 24                                                                

45. Klappträsk
Auroran koulu, Klappträskvägen 44

47. Kilo-Konungsböle
Kilonpuiston koulu, Kiloparken 5

50. Hagalunds centrum
Tapiolan koulu, Studievägen 1                                                                      

51. Björnviken
Tapiolan koulu, Studievägen 1

54. Westend 
Westendinpuiston koulu, Hirbölevägen 6

55. Bågsvängen-Hagalid
Tapiolan koulu, Studievägen 1

57. Björkmankans
Sepon koulu, Smedsvägen 2

58. Norra Hagalund 
Sepon koulu, Smedsvägen 2

59. Otnäs
Haukilahden lukio, tillfälliga lokaler, Teknikvägen 3

60. Gäddvik
Toppelundin koulu, Toppelundsvägen 15

63. Ängskulla-Tomtelunda
Niittykummun koulu, Ängsporten 3

64. Gamla Mankans
Mankkaan koulu, Mankansmossen 8

65. Dåvitsby
Mankkaan koulu, Mankansmossen 8

68. Distby
Tiistilän koulu, A-byggnaden, Distbygränden 4

70. Storåkern-Hemtans
Opinmäki, Lillhemtsvägen 1

71. Kvisberget-Olarsbacken
Kuitinmäen koulu, byggnad 2, Kvisgränden 4

72. Olarsparken-Solberga
Päivänkehrän koulu, Solvägen 2

73. Frisans
Friisilän koulu, Holmängsgränden 10

74. Biskopsbron
Mattlidens skola, Mattliden 1

75. Mattviken
Matinlahden koulu, Abelsgatan 2–4

76. Notudden-Fiskarbacken
Tiistilän koulu, A-byggnaden, Distbygränden 4

77. Kvisängen
Komeetan koulu, Kometgränden 6

78. Mattskogen
Tiistilän koulu, A-byggnaden, Distbygränden 4

79. Tillisbacken
Saunalahden koulu, Brinkesvägen 1

80. Nöykis
Nöykkiön koulu, Nöykisdalsvägen 3

81. Malmbacka-Estdalen
Nöykkiön koulu, Nöykisdalsvägen 3

82. Ivisnäs-Hannus
Iivisniemen koulu, Båtlagsgränden 4

83. Övre Stensvik-Sjötorget
Meritorin koulu, Sjöstranden 9

84. Esbovikens centrum
Mainingin koulu, Dyningsvägen 23

85. Övre Sökö-Hannusträsket
Espoonlahden koulu ja lukio ”Jylla”, Lärarvägen 3

87. Nedre Sökö
Soukan koulu, Sökögränden 5

88. Sököstranden
Soukan koulu, Sökögränden 5

89. Kaitbacken-Sommaröarna
Soukan koulu, Sökögränden 5

90. Larsvik
Laurinlahden koulu, Sjöstöveln 2–4

91. Ladusved
Latokasken koulu, Bränndalen 1

93. Skepparbacken
Laurinlahden koulu, Sjöstöveln 2–4

94. Nedre Stensvik
Meritorin koulu, Sjöstranden 9

95. Nöykisbäcken-Mårtensbro
Finno skola, Finländarvägen 2–4

99. Personer som i befolkningsregistret inte antecknats vid någon fastighet
Kirkkojärven koulu, Hembyvägen 6.