Navigatorhusets aktiveringsdagar och den flerspråkiga coronainfon i flera kanaler delade segern i innovationstävlingen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28-08-2020 kl. 14.59

Navigatorhuset, som hör till ungdomstjänsterna, har tagit fram innovationen Navigatorhusets aktiveringsdagar, en verksamhetsmodell där arbetslösa unga nås och aktiveras effektivt genom multiprofessionellt samarbete. ”Aktiveringsmässan” är avsedd att vara ett lättillgängligt evenemang för unga klienter med vilka man måste göra en lagstadgad aktiveringsplan på grund av arbetslöshet som dragit ut på tiden. Tjänsten är smidig, den möjliggör en mer individuell kundbetjäning och en verksamhetsmiljö utanför ämbetsverk och tillsammans med nätverk. Det systematiska utvecklingsarbetet har resulterat i en starkt kundorienterad tjänst där partnerna har en central roll. Tjänsten kan anpassas enligt den ungas utgångsläge och man kommer omedelbart överens om följande steg.

Den andra prisbelönade innovationen är familje- och socialtjänsternas flerspråkiga coronainfo i flera kanaler. När stadens servicepunkter och träffpunkter stängdes våren 2020 behövdes det snabbt en ny lösning för att sprida information om coronapandemin på invånarnas modersmål. Man ordnade telefonrådgivning, skrev meddelanden och skickade brev till hemmen på 15 olika språk. Serviceutvecklarna arbetade tillsammans på digitala plattformar, så detta är ett typexempel på ett starkt digitalt språng under coronapandemin. Goda nätverk och ömsesidigt förtroende mellan aktörerna möjliggjorde framgång. Rådgivare rekryterades från olika sektorer och invandrarorganisationer, och kundresponsen har varit positiv. 

De andra finalisterna i innovationstävlingen belönades med ett hedersomnämnande.

En smidigare chattjänst vann serien Potentiella innovationer

Idén som vann serien Potentiella innovationer har som mål att snabba upp kundserviceprocessen i chattjänsterna och göra det lättare att komma till en hälsovårdsexpert. När kunden uträttar ärenden i stadens chattjänst, kan servicerådgivaren vid behov skicka kunden en länk med vars hjälp personen som identifierat sig kan få direkt tillgång till hälsostationernas chattjänst utan att behöva identifiera sig på nytt. I förnyelsen utnyttjas existerande system. Även vinnaren i denna serie fick ett pris på 3 000 euro.

Vinnarna i stadsdirektörens innovationstävling i en gruppbild

Vinnarna i stadsdirektörens innovationstävling belönades på Esbodagen 28.8.

Stadsdirektörens innovationstävling har ordnats tillsammans med Laatukeskus sedan 2012. I tävlingen som är avsedd för stadens personal, arbetsplatser och nätverk söks innovationer som förbättrar tjänsterna och effektiviserar verksamheten. Tävlingsansökningarna deltar också i Laatukeskus tävling Quality Innovation Award. Deltagarna från Esbo har haft framgång i tävlingen under flera år på såväl nationell som internationell nivå.