Esbokoncernen

En kommunkoncern består av själva kommunen och de samfund där kommunen och av kommunen styrda samfund har bestämmanderätt.  

Esbokoncernen består av staden med helägda och delägda bolag, stiftelser och samkommuner. I dottersamfunden har staden över 50 procent av rösträtten.  I intressesamfunden har staden 20 till 50 procent av rösträtten.