Esbokoncernen

En kommunkoncern består av själva kommunen och de samfund där kommunen och av kommunen styrda samfund har bestämmanderätt.  

Esbokoncernen består av staden med helägda och delägda bolag, stiftelser och samkommuner. I dottersamfunden har staden över 50 procent av rösträtten.  I intressesamfunden har staden 20 till 50 procent av rösträtten.

Dottersamfund

Bolag

Espoon Keskuksen Pysäköintitalo Oy

Esbo Bostäder Ab (f.d. Esbokronan Ab)
Esbo Bostäder är stadens helägda, icke-vinstdrivande hyreshusbolag.  Det fungerar enligt självkostnadsprincipen, d.v.s. hyresinkomsterna används till förmån för de boende genom att förbättra bostäderna, boendemiljön och fastigheterna.

Espoon Toimistotalo Oy

Esbo Ämbetshus Ab

Esbo Turism Ab
Esbo Turism producerar marknadsföringstjänster som anför till turism, kultur och kongressverksamhet. Vid marknadsföringen av resemål, turismprodukter och turismevenemang samarbetar bolaget med företag i turistbranschen.

Kaupinkallion Paikoitustalo Oy
Kiinteistö Oy Sokinsuonkuja 4
Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3
Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat
Kiinteistö Oy WLC
Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot
Kiinteistö Oy Olarinluoma 15
Kiinteistö Oy Kielas
Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti
Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti
Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus
Leppävaaran Pysäköinti Oy

Länsimetro Oy
Västmetrobolagets mål är att skapa en representativ, modern och hållbar metro av god kvalitet. Planeringen utgår från automatisering av metrotrafiken, användning av den nyaste tekniken och lösningar som främjar säkerheten.

Tapiolan Urheilutalo Oy

WeeGee Oy
Bolaget förvaltar fastigheten för fem museer, ett galleri för nutidskonst och centret för mediakonst Cartes. Samtidigt pågår över 10 utställningar och kringevenemang för alla åldrar.

Stiftelser

Espoon Kaupunginteatterisäätiö
I stiftelsen, som förvaltar Esbo stadsteater, är även dess stödförening Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry representerad. Stiftelsens styrs av en delegation med 4 års mandattid.

Esbo konstmuseistiftelse
Stiftelsen förvaltar konstmuseet, förvarar och vårdar dess samlingar.

Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö
Centret för konst och datateknik Cartes fokuserar på nya konstmedier och digital konst.  Cartes förevisar och producerar ljud- och bildlandskap med interaktiva element.  Stiftelsen grundades 1989 av Sibeliusakademin, tekniska högskolan och Esbo stad. I Juni 2013 Cartes har slagits samman till EMMA - Espoo Museum of Modern Art.

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö
Helinä Rautavaaras museum är uppkallat efter Helinä Rautavaara (1928–1998) som donerade bassamlingen. Stiftelsen förvaltar museet och främjar  kännedom om icke-europeiska kulturer.

Samkommuner

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Omnia ordnar yrkesutbildning på finska. Medlemskommuner är Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Omnia har 10 000 studerande och över 700 anställda.

Eteva kuntayhtymä
Samkommunen Eteva med 49 sydfinländska medlemskommuner är Finlands största producent av tjänster för personer med funktionsnedsättning.   Enheterna är spridda i olika medlemskommuner. Eteva erbjuder boendetjänster, arbetsverksamhet och dagverksamhet för 2 500 personer med funktionsnedsättning. 

EVTEK-kuntayhtymä
Yrkeshögskolorna EVTEK och Stadia från Helsingfors slogs ihop 1.8.2008 till yrkeshögskolan Metropolia (se nedan).

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)
HNS är Finlands största sjukvårdsdistrikt och fjärde största arbetsgivare.

Helsingforsregionens trafik (HRT)
Medlemskommuner är Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kerava, Kyrkslätt och Vanda. Samkommunen planerar och ordnar regionens kollektivtrafik, sköter kundinformationen och gör upp en plan för Helsingforsregionens trafiksystem.

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
Samkommunen producerar miljötjänster för invånarna och företagen i regionen. Dess branscher är vatten och avlopp, avfallshantering och regionfakta. Den startade 1.1.2010.

Kårkulla samkommun
Kårkulla erbjuder mångsidiga tjänster i den svenska kustregionen. Samkommunens primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg och vård åt personer med funktionsnedsättning. Utom denna verksamhet har samkommunen idag arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen, en arbetsklinik och missbruksvård.

Västra Nylands Folkhögskola
Den svenska folkhögskolan är belägen i Karis. Medlemskommunerna är Esbo, Grankulla, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå och Vanda.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
Centret för missbruksvård i Ridasjärvi i Hyvinge är en anstalt med 60 vårdplatser för personer med rusmedelsberoende.

Nylands förbund
Det högsta beslutande organet är landskapsfullmäktige som valts av medlemskommunerna. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen, som fullmäktige väljer enligt de politiska styrkeförhållandena. Nylands förbund utvecklar landskapet och skapar förutsättningar för en ökning av konkurrenskraften, för invånarnas välfärd, för näringarnas utveckling och för en trivsam miljö.

Intressesamfund

Active Life Village Oy
Active Life Village är ett center för friskvårdskunskap som främjar konkurrenskraftiga innovationer och kommersialiseringen av dessa i samarbete med kunderna.   Ägare och största partner är Tekniska högskolan, yrkeshögskolan Laurea, Esbo stad och Bonavita Oy.

Asunto Oy Raijalax

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy
Greater Helsinki Promotion marknadsför huvudstadsregionen som en utmärkt etableringsort för internationella företag och andra organisationer. Bolaget vill också öka den allmänna kännedomen om regionen och förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagen i regionen.    Bolaget har grundats av huvudstadsregionens städer och Nylands förbund.

Kiinteistö Oy Espoon Asematori

Kiinteistö Oy Merenpauhu

Kiinteistö Oy Merenselkä

Kiinteistö Oy Soukan Liiketalo

Kiinteistö Oy Soukan Pienteollisuustalo

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Laurea är en yrkeshögskola för innovationer inom tjänsteproduktion som fokuserar på närhet till arbetslivet.     

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia, som verkar i huvudstadsregionen, är Finlands största yrkeshögskola. Metropolia utbildar experter och utvecklare inom kultur, företagsekonomi, social- och hälsovård och teknik. Ägarandelarna är Helsingfors 42 %, Esbo 27 %, Vanda 26 %, Kyrkslätt 4 % och Grankulla 1 %.

Otahalli Oy
Othallen i Otnäs är ett av huvudstadsregionens mest mångsidiga idrottscenter.

Otnäs utveckling Ab
Bolagets uppgift är att stärka Otnäs ställning som som norra Europas ledande teknologicentrum genom att öka samarbetet mellan aktörerna i området och öka dess ryktbarhet och attraktivitet.

Papinniityn Paikoitus Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Seure är ett bemanningsföretag som ägs av och betjänar huvudstadsregionens kommuner. Seure erbjuder flexibla lösningar åt både hyrpersonalen och städerna.  Bolaget verkar i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Suurpellon jätehuolto Oy
Suurpellon jätehuolto Oy ägs av markägarna i Storåkern; Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy, VVO Rakennuttaja Oy och Esbo stad. Bolaget driver ett sopsugsystem som samlar soporna till en terminal i Storåkern, därifrån de transporteras vidare.  

Suurpellon markkinointi Oy
Bolaget som marknadsför Storåkern ägs av staden, Asuntosäätiö och VVO-koncernen Abp. Genom avtal deltar också Peab Oy, TA-Yhtymä Oy och Suomen Asumisoikeus Oy i bolaget. I bolaget sammanförs informationen, marknadsföringen, invånarsamarbetet och skapandet av tjänster i området. 

Tapiolan Harjoitusareena Oy

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy
Bolaget för centrumparkering i Hagalund ägs av ett fastighetsbolag som ägsa av staden och Länsimetro Oy samt sex andra fastighetsbolag.

Tapiolan Teollisuustalo Oy