Bildningssektorn

Bildningssektorn producerar utbildning, dagvård, kultur, idrott och motion mångsidigt på finska och svenska. Bildningssektorn har 7 482 anställda. De skapar förutsättningar för Esbobon att utveckla sig själv, förkovra sig, utöva konst och delta i medborgarverksamhet.

Bildningssektorn leds av bildningsdirektören.

Bildningssektorn

Bildningsdirektör Harri Rinta-aho, tfn 050 428 9440 
Specialsakkunnig Maiju Laaksonen, tfn 040 508 0644

Finsk dagvård 

Direktör för finsk dagvård Virpi Mattila, tfn 09 8162 3300
Sekreterare Sari Saarinen, tfn 09 8162 3305

Finsk utbildning

Utbildningsdirektör Kaisu Toivonen, tfn 09 8165 2000

Svenska bildningstjänster 

Direktör Barbro Högström, tfn 050 351 1497
Planerare Christine Charpentier, tfn 050 527 5184

Idrotts- och ungdomstjänster

Idrotts- och ungdomsdirektör Martti Merra, tfn 043 824 9586
Planerare Marianne Uppa, tfn. 046 877 1973

Kultur

Kulturdirektör Susanna Tommila, tfn 043 825 5074
Planerare Marika Torniainen, tfn 046 877 2238

Bildningssektorns stab

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Timo Ketonen, tfn 040 766 6311
Assistent Taru Turpeinen, tfn 050 337 3164 

Informationschef Susanna Nikko, tfn 050 551 7118

Berättelsen on bildningssektorn 2018-2021 (pdf, 16 Kt)