Ansvarsfullhet

Ansvarsfullheten är en del av vår verksamhet, och vi erbjuder våra kunder högklassiga och hållbart producerade måltidstjänster. Vi identifierar och beaktar miljökonsekvenserna från vår verksamhet och mäter och följer kontinuerligt uppfyllandet av miljömålen. Lönsamheten i vår verksamhet är en grundförutsättning för tillväxt, utveckling och sysselsättning. Esbo stads värderingar – Esbos stads invånar- och kundorientering, ansvarsfulla föregångarskap och rättvisa – styr vår verksamhet.

Bekanta dig med ansvarsrapporten (ansvarsrapport 2020) för att se vilka åtgärder och ansvarsgärningar vi har vidtagit när det gäller kund- och samhällsansvar, miljöansvar, hållbar ekonomi och förvaltning samt socialt ansvar.

Vastuullisuus 2020 (på finska, pdf, 4880 Kt)