ISO 9001 kvalitetscertifikatet

Esbo Catering Ab har fått kvalitetscertifikatet enligt standarden ISO 9001 för verksamheten i Kilon Keittiö och stödfunktionerna inom produktionen av måltidstjänster.

Certifikatet trädde i kraft den 3 januari 2020. Certifikatet beviljades av Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch. ISO 9001-kvalitetscertifieringen är känd och erkänd i hela världen och den är en bekräftelse på ett långsiktigt engagemang i kontinuerlig förbättring och satsningar på att öka kundnöjdheten.

ISO 9001-kvalitetscertifieringen bevisar att vår verksamhet uppfyller kriterierna för den internationella kvalitetsstandarden. 

ISO 9001 laatusertifikaatin logokuva