ISO 9001 och ISO 14001

Espoo Catering Ab har beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001 och miljöledningscertifikatet ISO 14001. Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch har certifierat Espoo Caterings verksamhet. Certifikaten visar att vår verksamhet uppfyller kriterierna för internationella standarder för kvalitet och miljöledningssystem.

ISO 9001-kvalitetscertifieringen är känd och erkänd i hela världen och den är en bekräftelse på ett långsiktigt engagemang i kontinuerlig förbättring och satsningar på att öka kundnöjdheten. ISO 14001-miljöledningscertifikatet är ett erkännande för miljöansvarsfull verksamhet och engagemang i miljövård, hållbar utveckling och kontinuerlig förbättring.

ISO 9001 sertifikaatti logo ISO 14001 sertifiointi logo