Måltider i skolor

Fullvärdig kost i skolelevernas smak

MATSEDLAR

Lunchpausen är för barnen och ungdomarna dagens höjdpunkt och ett trevligt avbrott i skoldagen som ger glädje och energi att orka under eftermiddagens lektioner.

Skollunchen utgör en tredjedel av elevernas dagliga näringsbehov. Espoo Caterings skolluncher är mångsidiga, varierande och näringsmässigt fullvärdiga – för att inte att glömma smakupplevelserna. Vid varje måltid serverar vi en varm huvudrätt med tillbehör, måltidsdryck, bröd och spridning. Modellportionen hjälper att sammanställa en fullvärdig måltidshelhet. Alla får ta den mängd mat som de vill och vid behov ta mer.

Specialkost erbjuder vi på grund av hälsomässiga och etiska orsaker. För vegetarianer erbjuder vi lakto-ovo-vegetarisk mat som utöver produkter från växtriket innehåller ägg och mjölkprodukter.

Anmälan om specialdiet (pdf, 1077 Kt)

Vid planeringen av matsedlarna beaktar vi elevernas önskemål som vi får bland annat via måltidsråd som finns i många skolor.

I många skolor serverar vi avgiftsbelagda mellanmål.