Måltider vid vårdenheter och seniorcenter

Glädje och livskraft från måltiderna

MATSEDLAR

Espoo Catering bidrar till välbefinnandet och glädjen bland klienterna vid stadens vårdenheter och seniorcenter. Smakliga och näringsmässigt fullvärdiga måltider upprätthåller hälsa och funktionsförmågan. Måltiderna ger våra klienter en dagsrytm och höjer deras livskvalitet.

Till boende vid vårdenheter serverar vi alla dagens måltider – frukost, lunch, kaffe, middag och kvällsmål. Måltidsintervallen har anpassats efter dagsprogrammet samt för att upprätthålla en balanserad och hållbar energinivå.

Till seniorcentren är alla måltidsgäster välkomna. På seniorcentrens matsedel finns en Hemmalunch som varierar dagligen. Det är möjligt att avnjuta en smaklig måltid både på plats eller köpa hem.

Vid planeringen av vårdenheternas och seniorcentrens matsedlar beaktar vi näringsrekommendationerna för seniorer och även klienternas individuella behov och tycke. Högtidshelgernas traditionella och välbekanta maträtter, de olika årstidernas säsongsdelikatesser samt teman som också erbjuder nya smakvärldar medför variation i matsedlarna.

Hemmåltidstjänsten

Vi levererar även måltider hem på beställning. Till hemmåltidstjänsten hör en varm lunch, sallad och efterrätt.  Om du vill bli klient ska du kontakta Esbo stads Hemvård.