Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningens uppgift är att leda, styra, övervaka och utveckla hela stadskoncernen samt svara för stadens stödtjänster och utvecklingen av dem under ledning av stadsdirektören.

Koncernförvaltningen styr beredningen, verkställandet och utvecklingen av Berättelsen om Esbo på stadsnivå, främjar god förvaltning, beslutsfattande, enhetliga verksamhetssätt, stadens vitalitet och hållbar utveckling samt invånarnas och kundernas välfärd. Koncernförvaltningen svarar för de centraliserade kundtjänsterna inom den offentliga förvaltningen och stadens interna tjänster.

Ledning

Stadsdirektör Jukka Mäkelä
Ledningsassistent Stina Astala, tfn 043 826 5244

Finansiering och ekonomi

Finansieringsdirektör Ari Konttas, tfn  050 338 9745

Ansvarsområden:

 • Ekonomiplanering
 • Finansiering
 • Koncernstyrning
 • Säkerhet och beredskap
 • Måltidstjänster

Ansvarsenhet:

 • Ekonomitjänster, leds av direktören för ekonomitjänster. Ansvarsområden:
  • Bokföring och kundreskontra
  • Inköp och leverantörsreskontra
  • Leveranskedjelösningar
  • Stödenheten

Personalenheten

Personaldirektör Kimmo Sarekoski, tfn 050 351 5087. 

Ansvarsområden:

 • Arbetsgivarpolicy
 • Personalutveckling

Ansvarsenheter:

 • Personalhälsovård, leds av personalhälsovårdsdirektören
 • Personaltjänster, leds av direktören för personaltjänster. Ansvarsområden:
  • Rekryteringstjänster
  • Anställningsrådgivning
  • Löneräkning
  • Personalfakta
  • Stöd för personaltjänster

Närings- och stadsutveckling

Näringsdirektör (vikarie) Harri Paananen, tfn 043 826 7701
Ledningens sekreterare Marja Palo, tfn 043 8267 355

Ansvarsområden:

 • Konkurrenskraft och internationella ärenden
 • Invandringsärenden
 • Sysselsättningstjänster

Förvaltning och utveckling

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör Markus Syrjänen, tfn 043 825 9685
Assistent Henna Launonen, tfn 040 636 8573

Ansvarsenheter:

 • Strategi, leds av strategidirektören. Ansvarsområden:
  • Forskning och kunskapsproduktion
  • Hållbar utveckling
 • Serviceutveckling, leds av serviceutvecklingsdirektören
 • Förvaltning och juridik, leds av juridiska direktören. Ansvarsområde:
  • Dokumentförvaltning
 • Kommunikation, leds av kommunikationsdirektören. Ansvarsområde:
  • Översättningstjänster
 • Dataadministration, leds av dataadministrationsdirektören. Ansvarsområden:
  • IT-infrastruktur
  • IT-lösningar
  • Dataadministrationsstöd
 • Upphandlingscentralen, leds av upphandlingsdirektören
 • Logistik, leds av logistikdirektören. Ansvarsområden:
  • Bilar och maskiner
  • Persontransporter
  • Posttjänster
 • Kundtjänster, leds av kundtjänstdirektören. Ansvarsområden:
  • Assistenttjänster
  • Servicepunkter
  • E-tjänster
  • Servicetorget

Interna revisionen

Revisionsdirektör Jari Tuominen, tfn 050 301 9491

Kontaktuppgifter

Koncernförvaltningen
PB 12
02070 ESBO STAD

Besöksadress: Ämbetsplatsen 2 C, Esbo centrum
Tfn 09 816 21 (växel)
Fax 09 8162 2200