Måltidstjänster

Enheten Måltidstjänster ordnar de måltidstjänster som Esbo stad behöver och svarar för kontrollen av deras kvalitet.

Palmia Oy producerar måltidstjänsterna för restaurang Akvaario på Esbovikens hälsostation, restaurang Haukitalo i Gäddviks servicecentral, restaurang Länsituuli i Hagalunds servicecentral och restaurang Rinkeli i Leva och bo-seniorcentralen i Sökö. Matsedlarna finns på Palmias webbplats.

Matsedlarna för övriga personalrestauranger, vårdenheter och seniorcentraler samt för måltiderna som levereras hem finns på Esbo Caterings matsedelssidor.

Maten i skolan och matsedel

För vissa ställen produceras maten av Palmia Ab och Folkhälsan Syd Ab (Vindängens skola och daghem).

Länkarna till de olika tjänsteproducenternas matsedlar hittar du nedan.

Dessutom produceras måltidstjänster av HNS Ravioli (sjukhusskolan Keinumäen koulu och hälsocentralsavdelningarna vid Jorvs sjukhus), vars matsedlar finns på deras webbplats.

Beteckningarna om maträtternas lämplighet för personer med specialdieter måste kontrolleras på restaurangen eller i bolagens egna matsedlar.

Matsedlar

Espoo Catering Ab matsedel

Palmia Ab matsedel

Viherlaakson lukio och Haukilahden koulu

Sodexo Ab, Kuninkaantien lukio matsedel

Sodexo Ab, Pohjois-Tapiolan lukio matsedel

Palmia Abs objekt på Esbo stads verksamhetsställen (pdf, 7 Kt)

Specialdieter

Anmälan om specialdiet