Måltidstjänster

Enheten måltidstjänster ordnar de måltidstjänster som Esbo stad behöver och övervakar deras kvalitet enligt avtal. Största delen av måltidstjänsterna produceras av stadens eget bolag Esbo Catering Ab.

ISS Palvelut Oy producerar måltidstjänsterna för Tietokylä i Otnäs. Matsedlarna för övriga personalrestauranger, vårdenheter och seniorcentraler samt för måltiderna som levereras hem finns på Esbo Caterings matsedelssidor.

Skolornas matsedlar

För största delen av skolorna, daghemmen och eftermiddagsvården produceras måltiderna av Esbo Catering Ab. För vissa ställen produceras måltiderna av Palmia Ab, Folkhälsan Syd Ab (Vindängens daghem), Compass Group Ab (Viherlaakson lukio och Espoon yhteislyseon lukio), Sodexo Oy (Kuninkaantien lukio och Pohjois-Tapiolan koulu) och ISS Palvelut Oy (Otaniemen lukio). Länkarna till de olika tjänsteproducenternas matsedlar hittar du nedan. Dessutom produceras måltidstjänster av HUS Ravioli (sjukhusskolan Keinumäen koulu och hälsocentralsavdelningarna vid Jorvs sjukhus), vars matsedlar finns på deras webbplats.

Beteckningarna om maträtternas lämplighet för personer med specialdieter måste kontrolleras på restaurangen eller i bolagens egna matsedlar.

Palmia Ab:s versamhetsställen vid Esbo stad

 • Aarnivalkean koulu
 • Karamalmens daghem och förskola
 • Karamalmens skola
 • Kilon koulu
 • Kilon päiväkoti
 • Kilonpuiston koulu
 • Kylänmäen päiväkoti
 • Mankkaan asukaspuisto
 • Mankkaan päiväkoti
 • Mankkaanpuron koulu
 • Oravanpesä, esikouluryhmä
 • Sepon Koulu
 • Smedsby skola
 • Taavinkylän koulu
 • Taavintupa, esikouluryhmä
 • Tapiolan asukaspuisto
   

Matsedlar

Espoo Catering Ab:s matsedlar

Palmia Ab:s matsedlar

Matsedel för Viherlaakson lukio och Espoon yhteislyseon lukio

ISS Palvelut Oy, matsedel för Otaniemen lukio och Tietokylä

Specialdieter

Anmälan om specialdiet, dagvård (pdf, 1096 Kt)

Anmälan om specialdiet, skola (pdf, 1077 Kt)