Måltidstjänster

Enheten måltidstjänster ordnar de måltidstjänster som Esbo stad behöver och övervakar deras kvalitet enligt avtal. Största delen av måltidstjänsterna produceras av stadens eget bolag Esbo Catering Ab.

Palmia Oy producerar måltidstjänsterna för restaurang Akvaario på Esbovikens hälsostation, restaurang Haukitalo i Gäddviks servicecentral, restaurang Länsituuli i Hagalunds servicecentral och restaurang Rinkeli i Leva och bo-seniorcentralen i Sökö. Matsedlarna finns på Palmias webbplats.

ISS Palvelut Oy producerar måltidstjänsterna för Tietokylä i Otnäs. Matsedlarna för övriga personalrestauranger, vårdenheter och seniorcentraler samt för måltiderna som levereras hem finns på Esbo Caterings matsedelssidor.

Skolornas matsedlar

För största delen av skolorna, daghemmen och eftermiddagsvården produceras måltiderna av Esbo Catering Ab. För vissa ställen produceras måltiderna av Palmia Ab, Folkhälsan Syd Ab (Vindängens skola och daghem), Fazer Amica (Viherlaakson lukio och Espoon yhteislyseon lukio), Sodexo Oy (Kuninkaantien lukio) och ISS Palvelut Oy (Otaniemen lukio). Länkarna till de olika tjänsteproducenternas matsedlar hittar du nedan. Dessutom produceras måltidstjänster av HUS Ravioli (sjukhusskolan Keinumäen koulu och hälsocentralsavdelningarna vid Jorvs sjukhus), vars matsedlar finns på deras webbplats.

Beteckningarna om maträtternas lämplighet för personer med specialdieter måste kontrolleras på restaurangen eller i bolagens egna matsedlar.

Matsedlar

Espoo Catering Ab:s matsedlar

Palmia Ab:s matsedlar

Matsedel för Viherlaakson lukio och Espoon yhteislyseon lukio

ISS Palvelut Oy, matsedel för Otaniemen lukio och Tietokylä

Palmia Ab:s verksamhetsställen vid Esbo stad (pdf, 7 Kt)

Specialdieter

Anmälan om specialdiet