Sektorledning

Teknik- och miljösektorn

Olli Isotalo  
Direktör för teknik- och miljösektorn  
                

f. 1963
vicehäradshövding 1998

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

Arbetserfarenhet

Esbo stad
- direktör för teknik- och miljösektorn 2015-
- utvecklingsdirektör 2007-2015
- sektorns jurist 2004-2007
- byggnadsjurist, byggnadstillsynscentralen 1999-2004
Bostadsfonden 1999

sekreterare Sanna Pelli, tfn 043 825 6834
sanna.pelli@espoo.fi

Social- och hälsovårdssektorn

Sanna Svahn
Omsorgsdirektör 

f. 1975
medicine doktor, Tammerfors universitet 2010

Omsorgsdirektör Sanna Svahn.

Arbetserfarenhet

Esbo stad
- omsorgsdirektör 2021–
- hälsovårdsdirektör 2017–2021
Nylands förbund
- projektchef för direktvalstjänster (40 procent) 2018–2019
Attendo, hälsovård
- hälso- och sjukvårdsdirektör 2013–2016
Attendo medone Oy
- regiondirektör 2010–2013

ledningens assistent Sari Laaksonen, tfn 050 462 0019
sari.j.laaksonen@esbo.fi

Bildningssektorn 

Harri Rinta-aho 
Bildningsdirektör

f. 1958
filosofie magister, Helsingfors universitet 1988

Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho

Arbetserfarenhet

Esbo stad
– bildningsdirektör 1.2.2019–
– stf. bildningsdirektör 10.12.2018–31.1.2019
– rektor för Etelä-Tapiolan lukio 2001–2018
– stf. direktör för resultatenheten för finsk utbildning 1.9.2014–31.8.2015
– censor vid Studentexamensnämnden 2001–
– lektor i historia och samhällslära i Etelä-Tapiolan lukio 1996–2000
– lektor i historia och samhällslära i Karakallion yläkoulu 1988–1996 

Specialsakkunnig Maiju Laaksonen, tfn 040 508 0644
maiju.laaksonen@espoo.fi 

Fotografier

Sektorledning

Fotografens namn och fotografins källa (Esbo stad) bör nämnas vid publicering.