Sektorledning

Teknik- och miljösektorn

Olli Isotalo  
Direktör för teknik- och miljösektorn  
                

f. 1963
vicehäradshövding 1998

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

Arbetserfarenhet

Esbo stad
- direktör för teknik- och miljösektorn 2015-
- utvecklingsdirektör 2007-2015
- sektorns jurist 2004-2007
- byggnadsjurist, byggnadstillsynscentralen 1999-2004
Bostadsfonden 1999

sekreterare Sanna Pelli, tfn 043 825 6834
sanna.pelli@espoo.fi

Social- och hälsovårdssektorn

Juha Metso
Omsorgsdirektör 

f. 1953
medicine och kirurgie doktor, Helsingfors universitet 1989

Perusturvajohtaja Juha Metso

Arbetserfarenhet

Esbo stad
- omsorgsdirektör 2001–
Villmanstrands stad
- social- och hälsovårdsdirektör 1997–2000
- chefsläkare för folkhälsoarbetet 1991–1997
Kommunalförbundet Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntainliitto
- avdelningsläkare 1989–1990
Villmanstrands stad
-  läkare med ansvar för hemsjukvård 1989–1991
- avdelningsläkare 1987–1988

sekreterare Sari Laaksonen, tfn 050 462 0019
sari.j.laaksonen@esbo.fi

Bildningssektorn 

Harri Rinta-aho 
Bildningsdirektör

f. 1958
filosofie magister, Helsingfors universitet 1988

Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho

Arbetserfarenhet

Esbo stad
– bildningsdirektör 1.2.2019–
– stf. bildningsdirektör 10.12.2018–31.1.2019
– rektor för Etelä-Tapiolan lukio 2001–2018
– stf. direktör för resultatenheten för finsk utbildning 1.9.2014–31.8.2015
– censor vid Studentexamensnämnden 2001–
– lektor i historia och samhällslära i Etelä-Tapiolan lukio 1996–2000
– lektor i historia och samhällslära i Karakallion yläkoulu 1988–1996 

Specialsakkunnig Maiju Laaksonen, tfn 040 508 0644
maiju.laaksonen@espoo.fi 

Fotografier

Sektorledning

Fotografens namn och fotografins källa (Esbo stad) bör nämnas vid publicering.