Social- och hälsovårdssektorn

Sektorns 3 300 anställda sköter den kommunala hälsovården, familje- och socialtjänsterna och äldreomsorgen i Esbo. Sektorn leds av omsorgsdirektör Juha Metso.

Sektorns ledning

Omsorgsdirektör Juha Metso
sekreterare Marja Natri, tfn 050 300 7087

Familje- och socialtjänster

direktör Mari Ahlström
sekreterare Tuija Zweygberg, tfn 050 300 7352

Hälsovård

direktör Sanna Svahn
sekreterare Hanna Pettersson, tfn 043 827 3128

Äldreomsorg

direktör Matti Lyytikäinen
sekreterare Iiris Jaakkola, tfn 050 533 9890

Staben

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Markus Syrjänen
sekreterare Tarja Lehikoinen, tfn 050 300 7134

Utvecklingsdirektör Tuula Heinänen
sekreterare Kirsi Leppänen, tfn 050 564 1851

Kommunikation

Kommunikationsschef Outi Huida, tfn 050 346 9798

E-post: fornamn.efternamn@esbo.fi