Social- och hälsovårdssektorn

Sektorns cirka  4 000 anställda sköter den kommunala hälsovården, familje- och socialtjänsterna och äldreomsorgen i Esbo. Sektorn leds av omsorgsdirektör Sanna Svahn.

Sektorns ledning

Omsorgsdirektör Sanna Svahn
ledningens assistent Sari Laaksonen, p. 050 462 0019, sari.j.laaksonen(at)espoo.fi

Familje- och socialtjänster

direktör Mari Ahlström
ledningens assistent Tuija Zweygberg, tfn 050 300 7352

Hälsovård

direktör Heli Yli-Knuuttila
ledningens assistent Marja Natri, tfn 050 300 7087

Äldreomsorg

direktör Minna Hoffström
ledningens assistent Iiris Jaakkola, tfn 050 533 9890

Staben

ekonomi- och förvaltningsdirektör Olli-Pekka Luukko
ledningens assistent Tarja Lehikoinen, tfn 050 300 7134

Kommunikation

Kommunikationsschef Anne Kettunen, tfn 040 639 4754

E-post: fornamn.efternamn@esbo.fi