Social- och hälsovårdssektorn

Sektorns 3 300 anställda sköter den kommunala hälsovården, familje- och socialtjänsterna och äldreomsorgen i Esbo. Sektorn leds av omsorgsdirektör Juha Metso.

Sektorns ledning

Omsorgsdirektör Juha Metso
sekreterare Sari Laaksonen, p. 050 462 0019, sari.j.laaksonen(at)espoo.fi

Familje- och socialtjänster

direktör Mari Ahlström
sekreterare Tuija Zweygberg, tfn 050 300 7352

Hälsovård

direktör Sanna Svahn
sekreterare Marja Natri, tfn 050 300 7087

Äldreomsorg

direktör Matti Lyytikäinen
sekreterare Iiris Jaakkola, tfn 050 533 9890

Staben

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Olli-Pekka Luukko
sekreterare Tarja Lehikoinen, tfn 050 300 7134

Kommunikation

Kommunikationsschef Anne Kettunen, tfn 040 639 4754

E-post: fornamn.efternamn@esbo.fi