Teknik- och miljösektorn

Teknik- och miljösektorn skapar goda och trivsamma förutsättningar för boende och företagsamhet i Esbo. Sektorn har 1 500 anställda. Vi utvecklar stadsstrukturen, planlägger, planerar och låter bygga trafikleder och kommunalteknik, ser till miljön och stadsbilden och förvaltar stadens fastigheter.

Sektorns ledning
Tekniska direktören Olli Isotalo, tfn 050 593 3359
Sekreterare Sanna Pelli, tfn 043 825 6834

Stadsplaneringscentralen
Stadsplaneringsdirektör Torsti Hokkanen, tfn 050 413 2163
Sekreterare Merja Aho, tfn 043 824 9629

Byggnadstillsynscentralen
tf. Byggnadstillsynsdirektör Solja Mäkelä, tfn 050 525 4594
Sekreterare Arja Fabritius, tfn 050 304 8815

Stadsteknikcentralen
Stadsteknikdirektör Harri Tanska, tfn 050 383 3209
sekreterare Riitta Pinosto, tfn 046 877 3720 

Affärsverket Esbo lokaler 
Verkställande direktör Maija Lehtinen, 046 877 3683
Sekreterare Jenni Huhtimäki, tfn 040 551 8469

Miljöcentralen
Miljödirektör Tarja Söderman, tfn 050 330 9767
Sekreterare Anita Korsumäki, tfn 8162 4832

Sektorns stab
Förvaltnings- och utvecklingsdirektör Harri Kivinen, tfn 050 358 3145
Sekreterare Nina Hellsten, tfn 043 825 2645
Marknadsförings- och kommunikationschef Hanna Jokitöyrä, tfn 040 636 8217


Stora projekt
- Hagalund, projektchef Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339
- Storåkern, Kera, projektchef Pekka Vikkula, tfn 046 877 2601
- Mattby, Finno, Kaitans, Sökö, projektchef Kimmo Leivo, tfn 050 340 9723
- Esbo centrum, projektchef Torsti Hokkanen, tfn 043 824 9578
- Ängskulla, Olars, projektchef Jarmo Kulmala, tfn 043 826 6846
- Alberga, projektchef Mika Rantala, tfn 046 877 2843