Arkiv

Esbo stads arkiv hänför sig till myndigheternas verksamhet. Hur arkiven bildas, förvaras och används regleras genom lag.   

Lagstiftningen tryggar medborgarnas rätt till offentliga och privata uppgifter samt garanterar att kulturhistoriska handlingar bevaras och finns tillgängliga.

De färskaste handlingarna finns alltid vid den enhet som behandlar ärendet eller som betjänar kunden. De arkivansvariga personerna vid serviceenheterna erbjuder informationstjänster angående de handlingar de förfogar över.

Handlingar som ska sparas länge och permanent arkiveras i stadsarkivet som är stadens centralarkiv.

Stadsarkivet tar också emot arkiv av privatpersoner och sammanslutningar med hemort i Esbo.