Social- och hälsovårdssektorns arkiv

Social- och hälsovårdssektorns arkiv tar hand om sektorns material som ska sparas länge (över 10 år) och bestående.

I arkivet förvaras bland annat kommunbornas:

  • tandvårdskort
  • uppgifter från rådgivningen och skolhälsovården
  • uppgifter om uppföljningen av graviditet
  • familje- och socialtjänsternas klienthandlingar.

Sektorns arkiv förvarar material som ska sparas länge och bestående i upp till 20 år, varefter materialet överförs till stadsarkivet.

Vaccineringsuppgifter

Uppgifter om vaccinering vid rådgivningarna och inom skolhälsovården i Esbo av personer födda 1998 eller senare förvaras i social- och hälsovårdssektorns arkiv

Uppgifter som gäller personer födda 1997 eller tidigare förvaras i stadsarkivet.

Information om vaccinationerna som getts i Esbo efter år 2003 kan nu ses i Mina Kanta sidorna. Andra uppgifter om vaccineringar vid hälsostationerna i Esbo kan fås av den aktuella hälsostationen.