Arkivets beskrivande och bibliografiska data

Du kan studera beskrivande och bibliografiska metadata om handlingar som förvaras i stadsarkivet via arkivhanteringssystemet YKSA. Du kan bläddra i arkivet med hjälp av bläddrarvyn(selaus) eller pröva på sökfunktionen. Informationen uppdateras hela tiden. I YKSA-arkivhanteringssystemet hittar du i digital form b. l.a. gamla protokoll från kommunalstämman, kommunalberättelser och centrala audiovisuella upptagningar från kommunens verksamhet. En stor del av det digitala materialet kan för upphovsrättsliga skäl och med hänsyn till dataskydd inte finnas till offentligt påseende. Beskrivande uppgifter om materialet kan man ändå finna i arkivförteckningen. Tilläggsuppgifter om materialet kan du fråga av stadsarkivet.

YKSA-arkivhanteringssystem