Råd för att göra en begäran om uppgifter

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

När du behöver en kopia av ditt skolbetyg:

Från stadsarkivet kan du få en kopia av ditt avgångsbetyg från en grundskola, en yrkesläroanstalt eller ett gymnasium i Esbo. För att hitta betyget behöver vi ditt hela namn, ditt efternamn vid skoltiden (om det inte är samma som ditt nuvarande efternamn), din födelsetid och namnet på skolan. Du kan hämta kopiorna från stadsarkivet eller alternativt kan kopiorna skickas till den postadress som du uppgett. En kopia av ett skolbetyg är kostnadsfri. Vi tar ut avgifter för kopior endast när antalet kopior överstiger 20 sidor.

När du behöver hälsovårdsuppgifter från rådgivningen och skolan, t ex dina vaccineringsuppgifter:

I stadsarkivet förvaras rådgivningens och skolhälsovårdens uppgifter om personer som är födda år 1995 eller tidigare. (Yngre personers uppgifter finns i Social- och hälsovårdssektorns arkiv.) Vaccineringsuppgifterna såsom också de övriga hälsouppgifterna är sekretessbelagda uppgifter. Handlingarna kan överlåtas antingen på basis av en undertecknad skriftlig begäran eller så att du hämtar handlingarna från arkivet och samtidigt bekräftar din identitet med ett officiellt identitetsbevis. I den skriftliga begäran ska du uppge namnuppgifter, ditt efternamn under barndomen (om det inte är samma som ditt nuvarande efternamn), vilka uppgifter du vill ha och för vilken tid samt adressen dit dokumenten ska skickas. Du har rätt att få en avgiftsfri kopia av dina egna hälsouppgifter.

När du behöver konstruktionsritningar:

I stadsarkivet finns byggnaders konstruktionsritningar från åren 1949–1988. (Nyare ritningar finns på byggnadstillsynes arkiv). Konstruktionsritningarna hittas i arkivet på basis av fastighetens tillståndsnummer eller adress. Du kan bekanta dig med ritningarna i arkivets lokaler och ta bilder på dem. I arkivet kan du också beställa avgiftsbelagda kopior från kopieringstjänsten som elektroniska versioner eller pappersversioner.