Stadsarkivets utställningar och publikationer

Stadsarkivet firade Finlands hundraårsjubileum med temat ”hundra handlingar på väg mot molnet”. Om temat har gjorts en tredelad installation och utställning. Du kan fortfarande bekanta dig med utställningen på webben via länkarna nedan.

Finland 100 i stadsarkivet (pdf, 324 Kt)

Hundra handlingar på väg mot molnet (pdf, 5870 Kt)Pulikationen hundra år av arkivhistoria i Esbo  

Du kan bekanta dig med stadsarkivets och Esbos historia i den år 2014 sammanställda webbutställningen Espoon arkistotoimi 100 vuotta. (texten på finska)

Under jubileumsåret publicerades också en historik ”Hundra år av arkivhistoria i Esbo 1914-2014”, som finns under bildlänken till vänster.