Fakturor

Fakturor du fått från Esbo stad

All fakturering som gäller stadens tjänster är centraliserad till ekonomitjänsterna. I oklara fall ber vi dig i första hand ta kontakt med den kontaktperson som nämns på fakturan.

Om du vill, kan du få Esbo stads fakturor direkt till din nätbank.

Efter att du valt e-faktura behöver du inte längre ange kontonummer, referensnummer eller fakturabelopp i nätbanken, eftersom alla dessa uppgifter redan finns på e-fakturan. Däremot kan förfallodatumet och summan som ska betalas ha ändrats.

Du får ett meddelande om fakturan per e-post eller sms, om du så önskar.

En fakturaspecifikation finns i din nätbank. Fakturorna sparas i ett elektroniskt arkiv. Du kan också skriva ut eller spara dem på din egen dator.

Du kan ta tjänsten i bruk i din egen nätbank enligt bankens anvisningar. Det för e-tjänsten nödvändiga referensnumret finns på vilken som helst av de fakturor som Esbo stad tidigare skickat till dig.

Anvisningar om hur e-fakturan tas i bruk får du i din nätbank och hos bankens kundrådgivning. Systemet med e-fakturor tillämpas i alla banker.

Den miljövänliga e-fakturan är lätt och säker att använda.

Välkommen som e-fakturakund i Esbo stad!

På stadens kundtjänst kan du bara betala stadens fakturor. På Esbo kundtjänst kan du inte betala HNS:s eller HRM:s fakturor, och inte heller stadens fakturor som har överförts för inkassering.

Inkassering

Esbo stads inkassering har lagts ut åt Svea Inkasso Ab. Staden sänder öppna fordringar till inkasseringsbyrån omedelbart efter att fordringen har förfallit. Efter det skickar inkasseringsbyrån i stadens namn två betalningsuppmaningar. Om fordringen trots betalningsuppmaningarna inte betalas, inleds de egentliga inkasseringsåtgärderna.

Du får ytterligare upplysningar om inkassering per telefon 09 816 29500 vardagar klockan 9–15.

Fakturor som skickas till Esbo stad

Esbo stad (FO-nummer 0101263-6) tar i första hand emot e-fakturor.

E-faktureringsadress:

Esbos e-fakturaadress (EDI-kod) är 003701012636.
Esbos operatör är Ropo Capital Abp, kod 003714377140.

Vi tar emot pappersfakturor endast i undantagsfall.

Faktureringsadress:

Esbo stad
PB 112
02070 ESBO STAD

Kontrollera att varje faktura du skickar till Esbo stad innehåller de referensuppgifter som beställaren gett dig.  Fakturorna ska alltid skickas till samma adress som bilagorna. Om du inte lyckas skicka bilagorna tillsammans med e-fakturan ber vi dig skicka fakturan och bilagorna i pappersform på adressen PB 112. 

Om du har frågor gällande en faktura du skickat till Esbo stad, ta kontakt med den som gjort beställningen.

Om ditt ärende gäller tekniska frågor i anslutning till fakturorna kan du ta kontakt på adressen ostot@espoo.fi. Meddelandet ber dig uppge fakturans nummer, namnet på det företag som fakturerat och fakturans slutsumma. 

Vi betjänar också på telefon 09 816 29500 vardagar klockan 9–15.