Kommunikation

Koncernförvaltningen
Bildningssektorn
Social- och hälsovårdssektorn
Teknik- och miljösektorn 

Prenumerera på Esbo stads pressmeddelanden

Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningens kommunikationsenhet svarar för stadens kommunikation på koncernnivå samt för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens kommunikation. Enheten styr och stöder kommunikationen runt om i staden och utvecklar stadens växelverkan med invånarna.

Kommunikationsdirektör Satu Tyry-Salo 
- utveckling av kommunikationen, kommunikation om politiska beslut, Esbotidningen
tfn 046 877 1445

Kommunikationschef Johanna Pajakoski
- medier, kommunikation med invånarna
tfn 050 395 2162

Kommunikationschef Hanna Kautto
- serviceutveckling, servicetorget, 6Aika-projekt
tfn 046 877 3908

Kommunikationschef Virpi Pakkala
- webbkommunikation, espoo.fi
tfn 046 877 3282

Kommunikationschef Taina Vehviläinen
- intern kommunikation
tfn 043 824 4804

Kommunikationschef Sarianna Visuri
- espoo.fi-projektchef
tfn 040 573 9429

Kommunikationsspecialist Nina Elfvengren
- sociala medier
tfn 040 570 7204

Kommunikationsspecialist  Patrik Fagerström
- webbkommunikation
tfn 043 827 0979

Grafisk planerare Minna K. Konttinen
- ombrytning, materialbank
tfn 046 877 3676

Kommunikationssekreterare Ona Sarjanen
- ombrytning, Esbotidningen
tfn 043 825 1182

Kommunikation, koncernstaben
PB 12
02070 ESBO STAD

Stadsutveckling

Marknadsförings- och kommunikationschef Mari Ala-Mikkula
- kommunikation om näringsärenden
- marknadsföring
tfn 043 826 7495

Kommunikationsspecialist Ira Ensio
- kommunikation om sysselsättningstjänsterna
tfn 040 550 6725

Kommunikationsassistent Ida Veisto
tfn 040 508 0723

HR

HR-kommunikationschef Jarna Lattunen
tfn 043 826 8605

Västra Nylands räddningsverk

Kommunikatör Susanne Vuorinen
tfn 043 825 3253

Bildningssektorn

Kommunikationschef Susanna Nikko
tfn 050 551 7118

Medieassistent Annina Mattila
tfn 040 639 3870
- webbkommunikation

Bildningssektorn
Informationen
PB 30
02070 ESBO STAD

Svenska bildningstjänster (svensk småbarnspedagogik, utbildning, kultur, ungdom, Esbo arbis)

Kommunikationsspecialist Karolina Lanu
tfn 040 588 9346

Kultur

Kommunikationsspecialist Laura Hautsalo
- koordinering och utveckling av kulturenhetens kommunikation
tfn 040 639 3223

Stadsbiblioteket

Kommunikationsspecialist Marjut Saloniemi
tfn 050 303 6937

Esbo stadsmuseum 

Marknadsförings- och kommunikationsplanerare Jonna Pennanen
tfn 040 509 2365

Utställningscentret WeeGee

Kommunikationsspecialist 
tfn 050 355 7105

Esbo kulturcentrum

Kulturproducent Jaakko Teittinen
tfn 040 191 3115

Kannusalens kommunikation och kontaktperson för evenemangs- och kulturtjänsternas kommunikation

Kommunikationsspecialist Sanna Uuksulainen
tfn 043 826 5267

Sellosalen

Marknadsföringsplanerare Jasmin Louhivuori
tfn 050 340 2266

Svenska kulturevenemang /Svenska bildningstjänster

Kulturproducent Eva Monthén
tfn 050 430 3956

Svenska Ungdomstjänster / Sökö Ungdomslokal

Ungdomsledare
Glenn Grip / Sebastian Östman
tfn 046  877 1361 / tfn 043 824 6101

Idrotts- och ungdomstjänster

Marknadsföringschef Jetta Laajarinne
tfn 040 848 7868

Kommunikationsspecialist Susanna Kilappa
tfn 050 544 6044

Finsk utbildning

Kommunikationsspecialist Tytti Tyrväinen
tfn 050 339 5887

Finsk dagvård

Kommunikationsspecialist Kaisa Pitkänen
tfn 046 877 1942

Tapiola Sinfonietta

Marknadsföringsplanerare Helena Ruhkala
tfn 040 514 0358

Social- och hälsovårdssektorn

Kommunikationschef Outi Huida
tfn 050 346 9798

Familje- och socialservice

Kommunikationsspecialist Arja Karasvirta
tfn 046 877 1155

Hälsotjänster

Kommunikationsspecialist Henna Palonen
tfn 040 506 9402

Äldreomsorg

Kommunikationsspecialist Paula Häkämies
​tfn 046 877 2119

Webbkommunikation

Kommunikationsspecialist Saana Sauro
tfn 040 552 9363

Social- och hälsovårdssektorn
Kommunikation
PB 202
02070 ESBO STAD
fax 09 816 23310

Teknik- och miljösektorn

Marknadsföringschef Marjut Gerkman
tfn 043 827 3185

Kommunikationsspecialist Tuuli Tammivuori
tfn 043 827 1934

Kommunikationsspecialist Katja Repo
- medier, sociala medier
tfn 040 506 6409

Medieassistent Saira Jaferi
tfn 043 824 9852

Teknik- och miljösektorn
Marknadsförings- och kommunikationsenhet
PB 49
02070 ESBO STAD
fax 09 8162 5386

Stadsplaneringscentralen

Kommunikationsspecialist Lea Keskitalo
tfn 046 877 2478

Affärsverket Esbo lokaler

Kommunikationsspecialist Sanna Muje
tfn 043 827 3290

Byggnadstillsyn

Byggnadsnämndens sekreterare Tiina Eronen
tfn 043 825 2315

Stadsteknikcentralen

Kommunikationsspecialist Juha Kalaoja
tfn 040 672 7266

Villa Elfvik

Direktör för Naturens hus Pulkkinen Riitta
tfn 043 826 5217

Planerare Katri Luukkonen
tfn 043 826 5253

E-post (inga skandinaviska tecken) enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi