Kommunikation

Koncernstaben
Bildningssektorn
Social- och hälsovårdssektorn
Teknik- och miljösektorn 

Prenumerera på Esbo stads pressmeddelanden

Koncernstaben

Koncernstabens kommunikationsenhet svarar för stadens kommunikation på koncernnivå samt för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens kommunikation. Enheten styr och stöder kommunikationen runt om i staden och utvecklar stadens växelverkan med invånarna.

Kommunikationsdirektör Satu Tyry-Salo 
- utveckling av kommunikationen, kommunikation om politiska beslut, Esbotidningen
tfn 046 877 1445

Kommunikationschef Johanna Pajakoski
- medier, kommunikation med invånarna
tfn 050 395 2162

Kommunikationschef Hanna Kautto
- serviceutveckling, servicetorget, 6Aika-projekt
tfn 046 877 3908

Kommunikationschef Virpi Pakkala
- webbkommunikation, espoo.fi
tfn 046 877 3282

Kommunikationschef Taina Vehviläinen
- intern kommunikation
tfn 043 824 4804

Kommunikationsspecialist Nina Elfvengren
- sociala medier
tfn 040 570 7204

Kommunikationsspecialist  Patrik Fagerström
- webbkommunikation, video- och responssystem
tfn 043 827 0979

Grafisk planerare Minna K. Konttinen
- ombrytning, materialbank
tfn 046 877 3676

Kommunikationssekreterare Ona Sarjanen
- ombrytning, Esbotidningen
tfn 043 825 1182

Kommunikation, koncernstaben
PB 12
02070 ESBO STAD

Stadsutveckling
Marknadsförings- och kommunikationschef Mari Ala-Mikkula
- kommunikation om näringsärenden
- marknadsföring
tfn 043 826 7495

HR
HR-kommunikationschef Jarna Lattunen
tfn 043 826 8605

Västra Nylands räddningsverk
Kommunikatör Susanne Vuorinen
tfn 043 825 3253

Bildningssektorn

Kommunikationschef Heli Holm
tfn 050 533 6890

Medieassistent Taru Turpeinen
tfn 050 337 3164
- webbkommunikation

Bildningssektorn
Informationen
PB 30
02070 ESBO STAD

Svenska bildningstjänster (svensk småbarnspedagogik, utbildning, kultur, ungdom, Esbo arbis)
Kommunikationsspecialist Karolina Lanu
tfn 040 588 9346

Kultur
Informationsplanerare Mari Karjanoja
- koordinering och utveckling av kulturenhetens kommunikation
tfn 046 877 2121

Stadsbiblioteket
Kommunikationsspecialist Marjut Saloniemi
tfn 050 303 6937

Esbo stadsmuseum 
Marknadsförings- och kommunikationsplanerare Sarianna Visuri
tfn 040 5739429

Utställningscentret WeeGee
Kommunikationsspecialist 
tfn 050 355 7105

Esbo kulturcentrum
Kulturproducent Jaakko Teittinen
tfn 040 191 3115

Karahuset, Aurora och Kannu (Kannusali och KannuKino)
Kommunikationsspecialist Sanna Uuksulainen
tfn 043 826 5267

Sellosalen
Marknadsföringsplanerare Jasmin Louhivuori
tfn 050 340 2266

Svenska kulturevenemang /Svenska bildningstjänster
Kulturproducent Eva Monthén
tfn 050 430 3956

Svenska Ungdomstjänster / Sökö Ungdomslokal
Ungdomsledare
Glenn Grip / Sebastian Östman
tfn 046  877 1361 / tfn 043 824 6101

Idrotts- och ungdomstjänster
Marknadsföringschef Jetta Laajarinne
tfn 040 848 7868

Kommunikationsspecialist Susanna Kilappa
tfn 050 544 6044

Finsk utbildning
Kommunikationsspecialist Tytti Tyrväinen
tfn 050 339 5887

Finsk dagvård
Kommunikationsspecialist Kaisa Pitkänen
tfn 046 877 1942

Tapiola Sinfonietta
Marknadsföringsplanerare Helena Ruhkala
tfn 040 514 0358

Social- och hälsovårdssektorn

Kommunikationschef Outi Huida
tfn 050 346 9798

Familje- och socialservice
Kommunikationsspecialist Arja Karasvirta
tfn 046 877 1155

Äldreomsorg
Kommunikationsspecialist Paula Häkämies
​tfn 046 877 2119

Webbkommunikation
Kommunikationsspecialist Saana Sauro
tfn 040 552 9363

Social- och hälsovårdssektorn
Kommunikation
PB 202
02070 ESBO STAD
fax 09 816 23310

Teknik- och miljösektorn

Marknadsföringschef Marjut Gerkman
tfn 043 827 3185

Kommunikationsspecialist Katja Repo
- medier, sociala medier
tfn 040 506 6409

Kommunikationsspecialist Camilla Nokelin
- intern kommunikation
tfn 040 554 9092

Medieassistent Saira Jaferi
tfn 043 824 9852

Kommunikationsspecialist Tuuli Tammivuori (på arbetsledighet)
tfn 043 827 1934

Teknik- och miljösektorn
Marknadsförings- och kommunikationsenhet
PB 49
02070 ESBO STAD
fax 09 8162 5386

Stadsplaneringscentralen
Kommunikationsspecialist Lea Keskitalo
tfn 046 877 2478

Affärsverket Esbo lokaler
Kommunikationsspecialist Sanna Muje
tfn 043 827 3290

Byggnadstillsyn
Byggnadsnämndens sekreterare Tiina Eronen
tfn 043 825 2315

Stadsteknikcentralen
Kommunikationsspecialist Juha Kalaoja
tfn 040 672 7266

Villa Elfvik
Direktör för Naturens hus Pulkkinen Riitta
tfn 043 826 5217

Planerare Katri Luukkonen
tfn 043 826 5253

E-post (inga skandinaviska tecken) enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi