Kommunikation

  • Dela på Facebook
  • TwitterX

Koncernstaben
Bildningssektorn
Social- och hälsovårdssektorn
Teknik- och miljösektorn 

Prenumerera på Esbo stads pressmeddelanden

Koncernstaben

Koncernstabens kommunikationsenhet svarar för stadens kommunikation på koncernnivå samt för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens kommunikation. Enheten styr och stöder kommunikationen runt om i staden och utvecklar stadens växelverkan med invånarna.

Kommunikationsdirektör Satu Tyry-Salo 
- utveckling av kommunikationen, kommunikation om politiska beslut, Esbotidningen
tfn 046 877 1445

Kommunikationschef Johanna Pajakoski
- medier, kommunikation med invånarna
tfn 050 395 2162

Kommunikationschef Hanna Kautto
- serviceutveckling, servicetorget, 6Aika-projekt
tfn 046 877 3908

Kommunikationschef Virpi Pakkala
- webbkommunikation, espoo.fi
tfn 046 877 3282

Kommunikationschef Taina Vehviläinen
- intern kommunikation
tfn 043 824 4804

Kommunikationsspecialist Nina Rantalankila
- sociala medier
tfn 040 570 7204

Kommunikationsspecialist  Patrik Fagerström
- webbkommunikation, video- och responssystem
tfn 043 827 0979

Grafisk planerare Minna K. Konttinen
- ombrytning, materialbank
tfn 046 877 3676

Kommunikationssekreterare Ona Sarjanen
- ombrytning, Esbotidningen
tfn 043 825 1182

Kommunikation, koncernstaben
PB 12
02070 ESBO STAD

Stadsutveckling

Marknadsförings- och kommunikationschef Sari Mäkisalo
- Espoo Innovation Garden
- marknadsföring av tillväxt- och utvecklingskorridoren längs Västmetron
- kommunikation med näringslivet
tfn 043 827 3204

Innovation Gardener Hannele Meller
- marknadskommunikation, evenemang för intressenter
tfn 050 360 3758

HR

HR-kommunikationschef Jarna Lattunen
tfn 043 826 8605

Koncerntjänster

Västra Nylands räddningsverk
Kommunikatör Susanne Vuorinen
tfn 043 825 3253

Dataadministration
Servicekoordinator Heidi Lahtinen
tfn 046 877 3033

Bildningssektorn

Kommunikationschef Heli Holm
tfn 050 533 6890

Medieassistent Taru Turpeinen
tfn 050 337 3164
- webbkommunikation

Bildningssektorn
Informationen
PB 30
02070 ESBO STAD

Svenska bildningstjänster (svensk dagvård, utbildning, kultur, ungdom, Esbo arbis)
Informatör Karolina Lanu
tfn 043 826 6831

Kultur
Informationsplanerare Mari Karjanoja
- koordinering och utveckling av kulturenhetens kommunikation
tfn 046 877 2121

Stadsbiblioteket
Informationskoordinator Marjut Saloniemi
tfn 050 303 6937

Esbo stadsmuseum 
Marknadsförings- och kommunikationsplanerare Sarianna Visuri
tfn 040 5739429

Utställningscentret WeeGee
Informatör
tfn 050 355 7105

Esbo kulturcentrum
Marknadsföringsplanerare Jaakko Teittinen
tfn 050 520 4572

Karahuset, Aurora och Kannu (Kannusali och KannuKino)
Informatör Sanna Uuksulainen
tfn 043 826 5267

Sellosalen
Marknadsföringsplanerare Jasmin Louhivuori
tfn 050 340 2266

Svenska kulturevenemang /Svenska bildningstjänster
Kulturproducent Eva Monthén
tfn 050 430 3956

Svenska Ungdomstjänster / Sökö Ungdomslokal
Ungdomsledare
Glenn Grip / Sebastian Östman
tfn 046  877 1361 / tfn 043 824 6101

Idrotts- och ungdomstjänster
Marknadsföringschef Jetta Laajarinne
tfn 040 848 7868

Webbinformatör Susanna Kilappa / Hannamari Merra
tfn 050 544 6044

Finsk utbildning
Informatör Tytti Tyrväinen
tfn 050 339 5887

Finsk dagvård
Informatör Kaisa Pitkänen
tfn 046 877 1942

Tapiola Sinfonietta
Marknadsföringsplanerare Helena Ruhkala
tfn 040 514 0358

Social- och hälsovårdssektorn

Kommunikationschef Outi Huida
tfn 050 346 9798

Familje- och socialservice
Kommunikationsspecialist Auli Karra
tfn 046 877 1155

Äldreomsorg
Kommunikationsspecialist Paula Häkämies
​tfn 046 877 2119

Webbkommunikation
Kommunikationsspecialist Sami Rontti
tfn 046 877 3219

Social- och hälsovårdssektorn
Kommunikation
PB 202
02070 ESBO STAD
fax 09 816 23310

Teknik- och miljösektorn

Marknadsföringschef Marjut Gerkman
tfn 043 827 3185

Kommunikationsspecialist Tuuli Tammivuori
tfn 043 827 1934

Medieassistent Saira Jaferi
tfn 043 824 9852

Teknik- och miljösektorn
Marknadsförings- och kommunikationsenhet
PB 49
02070 ESBO STAD
fax 09 8162 5386

Stadsplaneringscentralen
Kommunikationsspecialist Lea Keskitalo
tfn 046 877 2478

Affärsverket Esbo lokaler
Kommunikationsspecialist Sanna Muje
tfn 043 827 3290

Byggnadstillsyn
Byggnadsnämndens sekreterare Tiina Eronen
tfn 043 825 2315

Stadsteknikcentralen
Kommunikationsspecialist Heli-Anneli Valinen
tfn 043 827 2887

Villa Elfvik
Direktör för Naturens hus Pulkkinen Riitta
tfn 043 826 5217

Planerare Katri Luukkonen
tfn 043 826 5253

E-post (inga skandinaviska tecken) enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi