Kommunikation

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Koncernförvaltningen
Resultatområdet för livskraft
Sektorn för fostran och lärande
Välfärds- och hälsosektorn
Stadsmiljösektorn

Prenumerera på Esbo stads pressmeddelanden

Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningens kommunikationsenhet svarar för stadens kommunikation på koncernnivå samt för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens kommunikation. Enheten styr och stöder kommunikationen runt om i staden och utvecklar stadens växelverkan med invånarna.

Kommunikationsdirektör Johanna Pajakoski
- medier, utveckling av kommunikationen, kommunikation om politiska beslut, Esbotidningen
tfn 050 395 2162

Kommunikationschef Hanna Kautto
- serviceutveckling, servicetorget, 6Aika-projekt
tfn 046 877 3908

Kommunikationschef Virpi Pakkala
- webbkommunikation, espoo.fi
tfn 046 877 3282

Kommunikationschef Taina Vehviläinen
- intern kommunikation
tfn 043 824 4804

Kommunikationschef Sarianna Visuri
- espoo.fi-projektchef
tfn 040 573 9429

Kommunikationsspecialist Nina Elfvengren
- sociala medier
tfn 040 570 7204

Kommunikationsspecialist Patrik Fagerström
- webbkommunikation
tfn 043 827 0979

Grafisk planerare Minna K. Konttinen
- ombrytning, materialbank
tfn 046 877 3676

Grafisk planerare Minna Ögland
- ombrytning, materialbank

Kommunikation, koncernstaben
PB 12
02070 ESBO STAD

Stadsutveckling

Marknadsförings- och kommunikationschef Mari Ala-Mikkula
- kommunikation om näringsärenden, marknadsföring
tfn 043 826 7495

Kommunikationsspecialist Ira Ensio
- kommunikation om sysselsättningstjänsterna
tfn 040 550 6725

Marknadsassistent Ida Veisto
tfn 040 508 0723

HR

HR-kommunikationschef Jarna Lattunen
tfn 043 826 8605

Västra Nylands räddningsverk

Kommunikationsspecialist Anna Aho
tfn 040 553 7781

Resultatområdet för livskraft

Resultatområdet för livskrafts kommunikation svarar för kommunikation på resultatenheten för näringar och sysselsättning samt kultur och idrott.

Sektorn för fostran och lärande

Kommunikationschef Susanna Nikko
tfn 050 551 7118

Medieassistent Taru Turpeinen
tfn 050 337 3164
- webbkommunikation

Bildningssektorn
Informationen
PB 30
02070 ESBO STAD

Svenska bildningstjänster (svensk småbarnspedagogik, utbildning, kultur, ungdom, Esbo arbis)

Kommunikationsspecialist Karolina Lanu
tfn 040 588 9346

Kultur

Kommunikationsspecialist Laura Hautsalo
- koordinering och utveckling av kulturenhetens kommunikation
tfn 040 639 3223

Stadsbiblioteket

Kommunikationsspecialist Marjut Saloniemi
tfn 050 303 6937

Esbo stadsmuseum

Marknadsförings- och kommunikationsplanerare Jonna Pennanen
tfn 040 509 2365

Evenemangs- och kulturtjänster

Kommunikationsspecialist Sanna Uuksulainen
tfn 043 826 5267

Sellosalen

Marknadsföringsplanerare Jasmin Louhivuori
tfn 050 340 2266

Esbo kulturcentrum

Kulturproducent Jaakko Teittinen
tfn 040 191 3115

Svenska kulturevenemang /Svenska bildningstjänster

Kulturproducent Eva Monthén
tfn 050 430 3956

Svenska Ungdomstjänster / Sökö Ungdomslokal

Ungdomsledare
Glenn Grip / Sebastian Östman
tfn 046 877 1361 / tfn 043 824 6101

Idrotts- och ungdomstjänster

Marknadsföringschef Jetta Laajarinne
tfn 040 848 7868

Kommunikationsspecialist Susanna Kilappa
tfn 050 544 6044

Finsk utbildning

Kommunikationsspecialist Marika Tuominen
tfn 040 639 4362

Finsk dagvård

Kommunikationsspecialist Minna Mustonen
tfn 043 824 5201

Tapiola Sinfonietta

Marknadsföringsplanerare Helena Ruhkala
tfn 040 514 0358

Välfärds- och hälsosektorn

Kommunikationschef Anne Kettunen
tfn 040 639 4754

Familje- och socialservice

Kommunikationsspecialist Arja Karasvirta
tfn 046 877 1155

Hälsotjänster

Kommunikationsspecialist Henna Palonen
tfn 040 506 9402

Äldreomsorg

Kommunikationsspecialist Paula Häkämies
​tfn 046 877 2119

Webbkommunikation

Kommunikationsspecialist Saana Sauro
tfn 040 552 9363

Välfärds- och hälsosektorn
Kommunikation
PB 202
02070 ESBO STAD
fax 09 816 23310

Västra Nylands social- och hälsotjänster (projekt)

Kommunikationschef Outi Huida
tfn 050 346 9798

PB 202
02070 ESBO STAD

Stadsmiljösektorn

Marknadsförings- och kommunikationschef Hanna Jokitöyrä
tfn 040 636 8217

Kommunikationsspecialist Katja Repo
tfn 040 506 6409

Kommunikationsspecialist Johanna Halava
tfn 040 636 8595

Medieassistent Saira Jaferi
tfn 043 824 9852

Teknik- och miljösektorn
Marknadsförings- och kommunikationsenhet
PB 49
02070 ESBO STAD
fax 09 8162 5386

Stadsplaneringscentralen

Kommunikationsspecialist Lea Keskitalo
tfn 046 877 2478

Affärsverket Esbo lokaler

Kommunikationsspecialist Sanna Muje
tfn 043 827 3290

Byggnadstillsyn

Byggnadsnämndens sekreterare Tiina Eronen
tfn 043 825 2315

Stadsteknikcentralen

Kommunikationsspecialist Anna-Leena Solhagen
tfn 040 506 8968

Villa Elfvik

Direktör för Naturens hus Pulkkinen Riitta
tfn 043 826 5217

Planerare Katri Luukkonen
tfn 043 826 5253

E-post (inga skandinaviska tecken) enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi