Om esbo.fi sajten

Denna webbplats är Esbo stads centrala kanal för informationsförmedling. För invånarna i Esbo ger www.esbo.fi möjligheter till medinflytande och kommunikation med staden. Esbo finns också i sociala medier.

Webbplatsen Esbo.fi är tillgänglig med de vanligaste webbläsarna: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera och Safari. Vi rekommenderar att du använder den senaste publicerade versionen av webbläsare för både mobila och stationära enheter.

Du kan ändra textens storlek med hjälp av verktygen i din webbläsare. Med t.ex. Internet Explorer väljer du Visa (View) och Textstorlek (Txt Size).

Användar-id och datasäkerhet

Esbo stad ser till kommunbornas datasäkerhet vid användning av webbplatsen.

E-tjänster innehåller stadens registerbeskrivningar, i enlighet med personuppgiftslagen. De enskilda tjänsterna bär ansvaret för att registerbeskrivningarna är riktiga och uppdaterade.

Skriv inte känslig information i din esbo.fi kommentarer eller webbformulär såsom personbeteckningar, kontonummer eller hälsouppgifter.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att Esbo stad inte ansvarar för dataskydd eller innehåll på dessa andra webbplatser.

Om du upptäcker något som kan påverka informationssäkerheten i våra tjänster eller om du har utvecklingsidéer, kontakta oss på adressen tietoturva@espoo.fi. Tack för samarbetet!

Användning av kakor på Esbo stads webbplats

Vår webbplats använder kakor (cookies). Vi använder kakorna för att samla in besökarstatistik och analysera information. Vårt syfte är att utveckla sidornas kvalitet och innehåll ur användarens perspektiv. Besökaruppgifterna är avidentifierade, och vi skickar dem inte till tredje parter. Om du vill, kan du förbjuda användningen av kakor.

En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är viktigt att beakta att kakorna krävs för att vissa tjänster ska fungera.

Webbplatsen använder både sessionskakor och beständiga kakor. De insamlade sessionskakorna sparas under den tid som webbläsaren är öppen, men förstörs då webbläsaren stängs. Enbart beständiga kakor som används för att identifiera nya besökare och dem som återvänder till webbplatsen sparas.

Vi använder analysprogrammet som tillhandahålls av en tredje part. Verktyg för webbanalys, Fonectas Snoobi  samlar och analyserar användningen av webbplatsen enligt Fonectas policy för cookies, snoobi.fi/tietoja-evasteista (endast på finska).

Med hjälp av kakor samlas till exempel följande uppgifter in:

  • användarens IP-adress
  • klockslag
  • besökta sidor
  • typ av webbläsare
  • från vilken webbadress användaren kommer till Esbo stads webbplats
  • från vilken server användaren kommer till Esbo stads webbplats
  • från vilket domännamn användaren kommer till Esbo stads webbplats.

De flesta webbläsare möjliggör att funktionen kakor kan tas bort, t.ex. via Internet Explorer genom att välja Verktyg/Tools - Internetalternativ/Internet options - Sekretess/Privacy.

Håll dig uppdaterad med hjälp av RSS-flöden

På webbplatsen esbo.fi kan du prenumerera på RSS-flöden om nyheter, evenemang eller blogginlägg som intresserar dig.

Du kan prenumerera på flöden till din e-post eller läsa dem med din webbläsare. Programmet du använder ger dig närmare anvisningar.

Klicka på de RSS-ikonerna på esbo.fi för att prenumerera på flöden. När det gäller RSS-flöden för nyheter och evenemang, varierar innehållet beroende på var du beställt det. Om du t.ex. prenumererat på ett nyhetsflöde från ingångssidan får du annan informationen än om du prenumererat på ett nyhetsflöde från idrottssidorna.

Rättigheter

Rättigheterna till material på webbplatsen www.esbo.fi tillhör Esbo stad om ingenting annat nämns. Du kan fritt länka till webbplatsens innehåll då länken öppnar hela webbplatsen.

Pressmeddelanden, nyheter och annat offentligt material får publiceras fritt. Vi rekommenderar att källan nämns vid publiceringen.

Esbo stads webbplats innehåller också länkar till andra webbplatser. Esbo stad ansvarar inte för tjänster som tillhandahålls av utomstående tjänsteproducenter i termer av innehåll, tillgång, informationens riktighet eller ägande- eller upphovsrätt.

Ansvarsfrågor

Webbplatsens syfte är att erbjuda tillförlitlig och aktuell information om stadens verksamhet. Staden går in för att informationen ska vara aktuell och felfri.

Esbo stads ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, kostnader eller olägenheter som förorsakas av t.ex. felaktiga uppgifter eller tekniska fel på stadens webbplats.