Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen esbo.fi

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

I detta tillgänglighetsutlåtande beskriver vi hur webbplatsen esbo.fi uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsens tillgänglighet samt hur du kan ge respons på tillgänglighetsproblem.

Detta tillgänglighetsutlåtande omfattar följande delar av webbplatsen esbo.fi:

Esbo stad ansvarar för denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller de kriterier för tillgänglighet på nivå A och AA som lagen kräver (WCAG-kriterierna 2.1). Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss via stadens responssystem.

Tillsyn över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att tillgänglighetskraven följs. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns det information om hur du kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav på tillgänglighet. 

Innehåll eller funktioner, som ännu inte är tillgängliga

  • Kontrasten mellan olika färger är ställvis för låg på webbplatsen. (WCAG 1.4.11)
  • Markören kan inte urskiljas på alla ställen, till exempel när sidan som är aktiv framhävs i sidmenyn. (WCAG 2.4.7)
  • I blanketterna anges inte för skärmläsaren på alla punkter att fälten är obligatoriska. (WCAG 3.3.2)
  • Alla funktioner har inte genomförts tekniskt korrekt (t.ex. dragspelsmenyerna i hälsostationernas tidsbokning). (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
  • En del av texten försvinner när innehållet förstoras till 200 % av det normala (WCAG 1.4.4).
  • Alla sökfunktioner fungerar inte på rätt sätt på skärmläsaren. (WCAG 1.3.1, WCAG 3.3.2, WCAG 4.1.2)
  • På webbplatsen finns bilagor som inte är tillgängliga (WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.6)

De brister som listas upp här åtgärdas när webbplatsen esbo.fi förnyas år 2021.

På esbo.fi har det lagts till innehåll från sociala medier, såsom Twitter och Facebook. Videorna som publiceras på konton på stadsnivå i sociala medier saknar syntolkning. På kontona finns bilder och videor som har publicerats före 23.9.2020 och som inte är tillgängliga.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven

Webbplatsen innehåller videomaterial som inte är tillgängliga. De saknar textning och syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020 inte göras tillgängliga retroaktivt eller avlägsnas från webbplatsen.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen esbo.fi har publicerats 13.2.2012.

Det här utlåtandet har upprättats 11.9.2020.

Utlåtandet har uppdaterats senast 11.9.2020.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Webbplatsen Tillgänglighetskrav