Kontaktuppgifter

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Växel

tfn 09 816 21 vardagar kl. 8.00–16.00.

Kundtjänst

Servicepunkter i Esbo erbjuder mångsidig rådgivning och kundtjänst inom den offentliga förvaltningen. Kontoren informerar om stadens tjänster, ger råd och hänvisar vidare till rätta personer inom Esbo stads administration och förvaltning.

Registratur

Esbo stad
Registraturen
PB 1
02070 ESBO STAD

Registraturens besökadress: Brogatan 11, Esbo centrum
öppet vardagar kl. 800–15.45

tfn: 09 816 56000
e-post: kirjaamo@espoo.fi

Adresserna till stadens kontor

Stadsstyrelse, stadsfullmäktige och centralförvaltning

Stadsstyrelsen sammanträder på Ämbetsplatsen 2 C, Esbo centrum. Där anträffas också stadsdirektören och stadens centralförvaltning. Esbo stadsfullmäktige sammanträder på adressen Esbogatan 5.

Post till fullmäktige och stadsstyrelsen ska adresseras till stadens registratur: PB 1, 02070 ESBO STAD.

E-postadresser

Alla stadens e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi

Synpunkter

Du kan ge respons till Esbo stad via .