Rådgivningspunkt för invandrare i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Så länge coronarestriktionerna pågår betjänar vi endast per telefon på tfn 040 636 8097. När coronavirusläget lättar kan du komma och träffa oss på servicetorget i Iso Omena.

På rådgivningspunkten för invandrare kan du be om hjälp i alla slags ärenden. Till exempel:

  • småbarnspedagogik (daghemsärenden)
  • studier och jobb
  • socialtjänster och socialbidrag
  • hälsa och välfärd
  • att fylla i blanketter
  • myndighetsärenden

Du får hjälp på ditt eget språk eller på lätt finska. Våra rådgivare talar finska, svenska, engelska och kurdiska. För andra språk använder vi tolk.

Rådgivningspunkten är öppen från måndag till torsdag kl. 10–16 och fredag kl. 9–12. Du behöver inte boka en tid.

Rådgivningspunkten betjänar dig på servicetorget i Iso Omena (Finnviksvägen 1, 02230 Esbo) och per telefon på numret 040 636 8097.

Rådgivningspunkten ingår i projektet för utveckling av handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Projektet finansieras av Arbets- och näringsministeriet.