Aktuellt på servicetorgen

Hur utvecklar servicetorgen i Iso Omena och Kalajärvi sina tjänster? Hurdana evenemang är på kommande? Vad kan våra kunder delta i? Följ våra nyheter och annonser om olika evenemang.

Observera att evenemangen på vår webbsida inte omfattar allt som händer på servicetorgen. Evenemangen syns i listan bara om arrangören separat anmält dem till evenemangskalendern på Esbo.fi. Servicetorgen anmäler de evenemang som de själva ordnar.

  • Om du ordnar ett evenemang på servicetorgen i Iso Omena eller Kalajärvi, ska du alltså själv föreslå att det ska annonseras på servicetorgens webbsida.
  • Anvisningar för hur du föreslår ett evenemang för Esbo.fi hittar du på Att ordna ett evenemang.

Evenemang som ordnas av Iso Omena bibliotek och Kalajärvi bibliotek hittar du i Helmet.