Anvisningar med anledning av coronaviruset

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
25-05-2020 kl. 0.00

På denna sida hittar du information och anvisningar för Esboborna om coronaviruset och dess effekter på stadens olika verksamheter. Sidan uppdateras när situationen förändras. Uppdaterat  29.5.2020 kl. 10.15.

Koronavirusläget i Esbo

Coronavirusläget i Esbo enligt storområde

Koronarådgivning och testning

 • Om du misstänker coronavirussmitta, ring Esbos coronarådgivning tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18). Kontakta vid andra tidpunkter Jourhjälpen, tfn 116 117.  
 • Alla som uppvisar symtom på coronaviruset (feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av luft/smaksinne eller diarré/magont utan annan uppenbar orsak) har möjlighet att låta testa sig. Du får instruktioner om testning per telefon.
 • SMS-tjänst för hörselskadade på Hälsostationen Samaria, tfn 043 825 1811
 • Du kan också göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi. Via tjänsten får du anvisningar som lämpar sig för dina symtom.

Anvisningar om egenvård

Kontaktuppgifter till övriga hälsovårdstjänster

Du kan komma till hälsostationerna endast med tidsbokning.

 • Tidsbokning till stadens hälsostationer, tfn 09 816 34500 mån−fre kl. 7–18
 • Oma Lääkärisi Mattby, tfn 09 855 4100 mån−fre kl. 7–18
 • Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande, hälsostationen Samaria, tfn 043 825 1811
 • Jourhjälpen hjälper kvällar och veckoslut när hälsostationerna har stängt, tfn 116 117.
 • Kontaktuppgifter till hälsostationerna: www.esbo.fi/halsostationer
 • Det finns videomottagningstider för jourhavande sjukskötare. Gå till tidsbokningen: espoo.terveytesi.fi

Om coronaviruset oroar eller ger dig ångest, kan du få hjälp hos mentalvården

 • Esbo stads mental- och missbruksvård, tfn 09 816 31300 mån−fre kl. 8–16
 • Social- och krisjouren under andra tider, tfn 09 816 42439.

Hjälp med dagliga ärenden

 • Seniorrådgivningen Nestor erbjuder rådgivning och lösningar på problem i vardagen, till exempel hur du köper mat, om du inte redan har någon som hjälper. Seniorrådgivningen Nestor tfn 09 816 33 333 mån–fre kl. 8–16. Det lönar sig att dela Nestors nummer vidare till äldre Esbobor, till exempel på husbolagens anslagstavlor.
 • Svar på vanliga frågor: Hur påverkar coronaviruset seniorernas dagliga liv?
 • Barnfamiljer och vuxna kan få mathjälp via telefontjänsten, som är riktad till esbobor, som inte själva eller genom sina nätverk kan sköta sina butiksärenden. Mathjälpen är avsedd för akuta och plötsliga behov och främst för personer som på grund av coronan är i karantän eller hör till riskgruppen, tfn 09 816 22040 vardagar kl. 8-11. Har du eller din familj slut på mat på grund av coronaviruset?
 • Med välfärdstjänsterna för barnfamiljer får du bäst kontakt med webbformuläret  Be om hjälp!, eller per telefon, tfn 09 816 23600 mån–fre kl. 8.30–15. 
 • Socialtjänsternas rådgivning och mathjälp, tfn 09 816 45000 mån−fre kl. 8–12
 • Funktionshinderservicens rådgivning, tfn 09 816 45285 mån−fre kl. 9–11 och 12–14

Förändringar i social- och hälsovården

Vi måste kunna ordna de nödvändiga tjänsterna. Därför måste vi minska de icke-brådskande tjänsterna. Vi kontaktar patienterna när mottagningstiderna senareläggs. För att skydda seniorer och andra riskgrupper begränsar vi besöken på bland annat vårdhemmen. Läs mer: Social- och hälsovårdstjänster under coronaviruspandemin

Daghemmen är öppna och förskoleundervisningen fortsätter

Daghemmen är öppna och förskoleundervisningen fortsätter som närundervisning från och med 14.5. 

Verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken (öppna daghem, klubbar och aktivitetsparker) avbryts till vidare.

Barn som kommer från utlandet ska inte komma till dagvården eller skolan på 14 dygn, även om de är symtomfria.

Skolorna har återgått till närundervisning

Skolorna har återgått till närundervisning från och med 14.5.2020. Efter 14.5 kan kommunerna inte ordna distansundervisning inom grundläggande utbildning. 

I skolorna följs anvisningar från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd så att närundervisningen genomförs på ett säkert sätt. Extra hänsyn tas till god hygien och städning. I undervisningen används olika utrymmen. 

Gymnasiestuderandena kan hämta lunchpaket fram till vårterminens slut. Mer information finns på Wilma.

Elever som förordnats i hemkarantän

Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar vårdnadshavarna, om barnet förordnas i karantän. Det ordnas inte förskoleundervisning eller småbarnspedagogik för barn i karantän.

Motion och kultur

Alla idrottskurser och idrottsgrupper har ställts in. Videor och länkar om hur man kan träna hemma har sammanställts på sidan espoo.fi/omatoimiliikunta.

Simhallarna och stadens alla inomhusidrottslokaler öppnas i juni.  

Esbo stads museer och kulturlokaler öppnas stegvis från 1.6. Biblioteken är öppna (begränsad service). Mer information om biblioteken på www.helmet.fi

Svenska och finska arbis’ kurser som inte ordnas på distans ställs in tills vidare. De inställda kurserna fortsätter i mån av möjlighet senare.

Naturens hus Villa Elfvik är stängt. Naturutflykter som Esbo miljöcentral ordnar har ställts in till 31.5.2020.

Ungdomstjänster fortsätter sin versamhet online, bland annat via ungdomslokalernas sociala medier och på Discord. Stadens ungdomslokaler öppnas igen i augusti.
Sommarverksamhet ordnas som normalt. 

Navigatorhusets Startpunkter betjänar igen. Betjäning fortsätter också på plattformen Discord.

Uträtta helst ärenden per telefon och chatt

Servicepunkterna i Alberga, Esboviken och Mattby har stängts. De andra servicepunkterna betjänar tills vidare normalt trots coronaviruset. Vi rekommenderar emellertid att kunderna skjuter upp icke-brådskande ärenden och helst tar kontakt per telefon eller chatt. Det allmänna rådgivningsnumret och chattjänsten finns på adressen www.esbo.fi/kundtjänst.

Hur sköter man ärenden på distans utan närkontakt?

Tjänster för företagare och företag

FöretagsEsbo hjälper alla företagare i Esbo. Boka tid i kalendern

Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i coronavirussituationen har öppnat. Det lönar sig att förbereda sig väl på ansökan redan på förhand. Mera information om ansökan

Informationspaket om tjänster för företagare och företag under coronapandemin.

Evenemang ordnas på webben

De evenemang och möten som staden ordnar har ställts in och hålls i mån av möjlighet på webben.  Stadens officiella sammanträden ordnas på distans.

Stadsplaneringscentralens invånarmöten har tills vidare ställts in, ersättande möten meddelas särskilt.

En god handhygien kan förhindra luftvägsinfektioner att smitta

Luftvägsinfektioner förebyggs bäst genom hand- och hosthygien. En god handhygien kan förhindra infektioner att smitta

Uppdaterad information om coronaviruset

 • Aktuellt om coronaviruset COVID-19 (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Nationell telefonrådgivning om coronaviruset, tfn 0295 535 535 mån–fre kl. 8–21, lör kl. 9–15. Sms-nummer för hörselskadade tfn 050 902 0163. Du kan ställa allmänna frågor om coronaviruset på statsrådets chattjänst. Telefon- och chattrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Ring till hälsostationen eller Jourhjälpen om du har sådana frågor.

Smart chattbot inledde rådgivning om coronaviruset på många språk

Esbo stad testar en smart, lärande chattbot med artificiell intelligens, som svarar på frågor på över 100 språk på esbo.fi. Bottens språkkunskaper baserar sig på automatisk översättning från engelska. Det förekommer säkert språkfel, men målet är att översätta det centrala innehållet i varje meddelande. Nyhet